Föräldra-barngrupperna Tittut för barn, 0-2 år

Våra föräldra-barngrupper vänder sig till familjer som fått besked om att deras barn, 0-2 år, har en funktionsnedsättning. Här träffar du andra föräldrar och barn i liknande situation och det finns utrymme att prata om och dela tankar och känslor med varandra. Barnet är i fokus och lek och samspel genomsyrar verksamheten.

Föräldrar och barn på Tittut spädbarnsverksamhet
Föräldrar och barn har samling på Tittut. Fotograf: Anna Pella Föräldrar med små barn har samling på Tittut Spädbarnsverksamhet

Föräldra-barngrupp

Föräldra-barngrupperna Tittut är fasta grupper dit föräldrar kommer med sina barn varannan vecka. 

Varje tillfälle innehåller sångsamling, fika och ett tillfälle att samtala kring olika ämnen och frågor. Barnen ges möjlighet till lek och samspel.

Träffarna kan vara ett komplement eller ett alternativ till öppen förskola eller barnavårdscentralernas föräldragrupper.

Ansök till föräldra-barngrupperna Tittut

Om ni har kontakt med ett habiliteringscenter remitteras ert barn automatiskt till oss, men ni kan också kontakta oss direkt.

Telefon: 08-123 350 75

Temadagar

Vi erbjuder också kontinuerligt temadagar kring olika diagnoser och tillstånd dit föräldrar och andra anhöriga är välkomna.

Enskilt besök

Kontakten med oss inleds och avslutas med ett enskilt besök.

Sagt av deltagare vid avslutande samtal:

"Man kan prata om det som är tungt på ett lättsamt sätt eftersom det är en trevlig och lugn miljö."

"För mig har det betytt att jag får kraft, att livet går vidare fast i ett annat spår och det är okej att man får vara ledsen ibland."

"Tittut har varit en oas som betytt mest av alla kontakter sedan min son föddes."