Tittut för barn 0-2 år

En folder om verksamheten vid Spädbarnsverksamheten Tittut.

2023

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Funktionsnedsättning, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens anhörigcenter.

Tittuts föräldra-barngrupper vänder sig till familjer som har fått besked om att deras barn, 0-2 år, har en funktionsnedsättning. Barnet är i fokus och lek och samspel genomsyrar verksamheten. Tittut är en del av Habiliteringens anhörigcenter.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagningen Habiliteringens anhörigcenter: 
Habiliteringens anhörigcenter

Folder Tittut