Folder om Habiliteringens anhörigcenter

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Smärta och sinnesintryck, Funktionsnedsättning, Barn, Person med funktionsnedsättning, Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga, Tittut spädbarnsverksamhet, Habiliteringens anhörigcenter.

Habiliteringens anhörigcenter ger ett fördjupat samtalsstöd och är därmed ett komplement till de anhöriginsatser som ges via habiliteringscenter.

Vår verksamhet består av två team:
Samtalsmottagningen för anhöriga i alla åldrar, samt Spädbarnsverksamheten Tittut med föräldra-barngrupper för små barn, 0-2 år.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under på habilitering.se/anhorigcenter

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Habiliterings anhörigcenter

Bild folder Habiliteringens anhörigcenter