Hjärnskadecenter vuxna

Hjärnskadecenter tar emot vuxna med en svår förvärvad hjärnskada som uppstått mellan 16 och 65 års ålder och som lett till omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Personen som drabbats av förvärvad hjärnskada ska omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) personkrets 2 eller 3. Vi ger även råd och stöd till närstående.

Om vår mottagning

Vi ger framför allt insatser för dig som upplever kognitiva, fysiska, exekutiva och/eller psykosociala svårigheter efter din hjärnskada.

De flesta personer med förvärvad hjärnskada som vi har kontakt med bor i eget boende. En mindre andel bor i gruppbostad eller på servicehus och ett fåtal bor på sjukhem.

Vi erbjuder:

  • Rådgivning till dig, dina närstående och god man/förvaltare.
  • Bedömning av dina funktionsförmågor.
  • Rådgivning och konsultation till personal i din närmiljö.
  • Utredning av hur din vardag fungerar.
  • Information om resurser och dina rättigheter i samhället.
  • Samtalsstöd, individuellt eller i grupp.
  • Samverkan med andra vårdgivare och myndigheter.

Efter ansökan

Tillsammans kartlägger vi dina behov och önskemål. Därefter planerar vi vilka insatser som ska ges. Det kan vara råd och stöd, behandling eller konsultation. Vi erbjuder även stöd till anhöriga.

Samverkan

Vi har nära samverkan med rehabiliteringskliniker, handläggare i kommuner och på Försäkringskassan, dagliga verksamheter, skolor, gruppbostäder, intresseorganisationer och patientföreningar. 

PDoC-teamet

Hos oss finns även PDoC-teamet. Här tar vi emot patienter som efter förvärvad hjärnskada drabbats av långvarig svår medvetandestörning.
PDoC-teamet

Avgift om du inte kommer till ett bokat besök

Vi tar ut en avgift på 400 kronor om du inte kommer till ett bokat besök eller om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket. Kommer du till den bokade tiden kostar det inget.

 

Kontakta Hjärnskadecenter vuxna

Projektet Hjärna tillsammans

Hjärna tillsammans vill förbättra stöd och rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada, som följd av exempelvis stroke eller olycka. Följ Hjärna tillsammans på Facebook

Podd om förvärvad hjärnskada

Podden Funka olika tar upp förvärvad hjärnskada, dess konsekvenser och vad det finns för stöd att få. 

Faktaspecial förvärvad hjärnskada 
Att drabbas av stroke mitt i livet 
Att vara barn med hjärnskada 
Sömnskola för vuxna

Stroke- och hjärnskade-vägledare

Vägledare på Danderyds sjukhus

frågetjänst

Frågetjänst och rådgivning. Boka telefontid eller ring direkt.

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag. 
Frågetjänst och rådgivning 

funktionshindersguiden.se hittar du kortfattad information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.