PDoC-teamet

PDoC-teamet arbetar med patienter som efter förvärvad hjärnskada drabbats av långvarig svår medvetandestörning.

PDoC - Prolonged disorders of consciousness - kan på svenska beskrivas som icke-responsivt vakenhetssyndrom, minimalt medvetandetillstånd eller långvarig svår medvetandestörning. 

Tillståndet kännetecknas av att patienten saknar förmåga till funktionell kommunikation (att kunna svara ja och nej) samt att patienten saknar förmåga att använda föremål på ett funktionellt sätt. Det här är patienter som har omfattande behov.

Vi arbetar med följande områden:

  • funktionsbedömning – led, muskel, andning och smärta
  • sittande, liggande och stående
  • hemträning
  • ätande och sväljning
  • kommunikation
  • hjälpmedel
  • kunskap om konsekvenser av hjärnskada
  • stöd till närstående – vuxna och barn
  • information om samhällets stöd.

Samverkan

Vi samverkar med andra vårdgivare, handläggare på kommun och Försäkringskassa och med personal på dagliga verksamheter, i boenden och personliga assistenter.

Kontakt

Du kan kontakta oss via telefon, 08-123 351 01.

Stroke- och hjärnskade-vägledare

Vägledare på Danderyds sjukhus