Tema: Samtidiga diagnoser

En särskild genuppsättning, ohälsosamma vanor, långvarig stress och extrema påfrestningar på kroppen – det är några av orsakerna till att personer med funktionsnedsättning ofta har flera diagnoser och ökad risk för sjukdomar och besvär.

Tecknad humoristisk bild av en person som försöker lyfta en tung skivstång. Tyngderna bär namn som "ångest" och "depression".

En svårighet kommer sällan ensam

Samtidiga diagnoser
Porträtt av Moha Frikraft.

Moha har både synliga och osynliga diagnoser

Moha Frikraft har CP, adhd och autism men många ser bara rullstolen.
Porträtt av Pelle Sandstrak.

Pelles dagar upptogs av tvång och ritualer

Det började med en bubblande känsla i barndomen.
Tecknad bild av symbolerna för kvinna respektive man. En tredje ring länkar samman dessa. Människor sitter och står i symbolerna.

Många unga som söker för könsdysfori har NPF

Så bemöter du personer med könsdysfori
Tecknad humoristisk bild av en språkförskola där alla barn är pratbubblor med glada ansikten.

Sent språk kan vara tecken på autism

Så kan du hjälpa barn utveckla sitt talade språk
Illustration av en människohjärna.

Intellektuell funktionsnedsättning utmaning för psykiatrin

Nya riktlinjer ska ge bättre bemötande och behandling
Porträtt av Tove Lugnegård.

Autismpatienter går miste om behandling

Lyhört arbetssätt viktigt vid autism
Ett barn leker med färg och håller upp sina målade handflator

Forskningsstudie i Uppsala

Autism och adhd vanligt vid Downs syndrom
Två personer håller hand. Båda två bär armband med texten "suicide zero".

Internationell forskning om depressionsrisk

Krisplanen kan vara en livlina
Porträtt av Tarja Hirvikoski

Svensk registerstudie om självmordsrisk

Genom att agera kan du rädda liv
Sven Bölte, Eric Zander och Chanelle Yake

Podden Funka olika om autism och annan diagnos

Lyssna på autism och adhd eller IF
Funktion i fokus 2 2019

Om samtidiga diagnoser i Funktion i fokus

Tidningen Funktion i fokus med tema samtidiga diagnoser

Material inom andra områden