Hjärnskadecenter vuxna

En folder som presenterar verksamheten vid Hjärnskadecenter.

2023

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Hjärnskadecenter

En folder som presenterar verksamheten vid Hjärnskadecenter.

Hjärnskadecenter tar emot vuxna med en svår förvärvad hjärnskada som uppstått mellan 16 och 65 års ålder och som lett till omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Personen som drabbats av förvärvad hjärnskada ska omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) personkrets 2 eller 3. Vi ger även råd och stöd till närstående.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Länk till Hjärnskadecenter vuxna

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Hjärnskadecenter vuxna

Bild folder Hjärnskadecenter vuxna