Samtalsmottagning för anhöriga

Vår samtalsmottagning vänder sig till dig som har behov av en fördjupad terapeutisk samtalskontakt och är anhörig till någon som tillhör habiliteringens målgrupp. Samtalen hos oss kan till exempel handla om att kunna hitta sätt att förhålla sig till känslor som oro, sorg, ilska och otillräcklighet.

Vi som arbetar i samtalsmottagningen för anhöriga är psykologer och socionomer som är vana vid situationer som anhöriga kan ställas inför. Vi vänder oss till dig som har en svår situation och har behov av en fördjupad samtalskontakt. 

Minderåriga anhöriga från 15 år är välkomna efter bedömning och tillsammans med föräldrar. Vi hänvisar övriga till våra lokala habiliteringscenter, där det exempelvis finns syskongrupper. Vårdcentralen kan också hjälpa dig.

För att få parsamtal hos oss behöver båda två vara anhöriga till någon med funktionsnedsättning, till exempel föräldrar. Parsamtal där ena partnern har diagnos hänvisar vi till kommunens familje- eller parrådgivning. Dock kan du som partner till någon med diagnos få individuellt stöd hos oss.

Ansök till oss 

Du behöver ingen remiss för att komma till oss. Du kan ringa direkt. Du kan också ansöka via  1177.se. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. 

Telefon: 08-123 351 00

Efter ansökan

När vi fått din ansökan kontaktar en av mottagningens psykoterapeuter dig för ett första bedömningssamtal per telefon.

Väntetiden för att få en samtalskontakt varierar beroende på hur många som önskar samtalsstöd. 

När du erbjudits en samtalstid diskuterar du tillsammans med din psykoterapeut vad du önskar få ut av samtalen och hur ofta ni ska träffas. Du väljer om du vill komma själv, tillsammans med din partner eller med någon annan anhörig.

podden, funka olika, åsa rehnman

Podd om att vara partner till någon med autism

Podden Funka olika tar upp hur det kan vara att leva i en relation där ens partner har diagnoserna autism och adhd. Hör Åsa Rehnman, socionom på Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga, och Anna Bergström som var varit tillsammans med Patrik Ferm, som har asd och adhd, i 18 år

Vara partner