Parsamtal för föräldrar

Många föräldrar väljer att komma tillsammans till oss. Ibland har paret precis fått ett svårt besked om sitt barn, drabbats av sorg eller har något annat hänt som gör att det är tydligt att se vad man behöver hjälp med. För andra kan det ta längre tid att förstå vad som utlöst det svåra. Ofta är det en sammanblandning av påfrestningar som på olika sätt påverkat den egna relationen. Kanske har de under lång tid ägnat barnet med särskilda behov all tid och kraft, kanske är de båda helt utmattade och på gränsen till att inte orka, kanske är det tydliga konflikter i relationen.

För många föräldrar är livet så hektiskt att det finns få tillfällen att sitta ner i lugn och ro och prata tillsammans. Bara möjligheten att få en avtalad samtalstid och med stöd av någon utomstående få lyssna på hur den andre mår eller upplever situationen kan göra att paret själva får lättare att komma vidare.

När man förlorar kontrollen

När föräldrar kommer till mottagningen i samband med att de förlorat ett barn kan upplevelsen vara att de helt förlorat kontrollen över tillvaron. När det allra värsta har hänt finns det ingenting kvar som känns säkert och tryggt. Om barnet hade en funktionsnedsättning kan det finnas ambivalens i känslorna, både djup sorg men också en lättnad som kan kännas förbjudet att släppa fram.

Ibland är det omgivningen som förmedlar denna känsla av lättnad på ett sätt som gör att föräldrarna känner sig ensamma och oförstådda. Det händer att föräldrar beskriver att sorgen är dubbel och inte lättare att bära, både sorgen över att det barn som de fick inte hade samma förutsättningar som andra barn och sedan också sorgen över att det barn som de fick inte längre finns.

Sätta ord på sorg

För en del par blir det en förändring när de får möjlighet att sätta ord på sorgen över att livet inte blev som det var tänkt. Det är ett arbete att sörja, man blir trött och har då kanske inte beredskap för att hjälpa den andre, ”fel saker blir sagda” och man kan känna sig missförstådd och obekräftad. Att försöka hitta möjligheter till egen återhämtning och vila kan förändra. När det inte finns någon egen tid är det oftast inte mer tid tillsammans med sin partner som man först längtar efter.

Man brukar prata om att män och kvinnor reagerar på olika sätt när det inträffar något svårt. För kvinnor kan det vara till hjälp att få prata och sätta ord på känslor och männen är ofta mer inriktade på tankar och handlingar och har lättare att känna vrede. Det här är inte något som alltid gäller, i många parrelationer kan skillnaden i sättet att sörja vara tydlig men sättet att hantera känslorna ombytta eller att man har båda reaktionsmönstren men i olika takt.

Ensam i sitt sätt att sörja

De olika sätten att sörja gör att det kan vara svårt att förstå varandra och att det inte är ovanligt att båda känner sig ensamma. Ett gemensamt samtal där båda är delaktiga i att sätta ord på det som de nu befinner sig i gör att det kan vara lättare att hitta vägar för att komma vidare och att förståelsen för den andre ökar.

Påfrestningar på relationen

Det kan också vara tydliga konflikter som paret vill ha hjälp med eller att man vill få hjälp att fatta beslut om man ska fortsätta att leva tillsammans. Många föräldrar väljer att söka hjälp på vår mottagning då de tänker att det är viktigt att möta en terapeut med kunskap om funktionsnedsättningar och hur det kan påverka parrelationen att ha ett barn med särskilda behov. Det kan finnas olika syn på själva funktionsnedsättningen, hur man ska bemöta barnet eller att man känner igen sig själv i barnets svårigheter vilket kan väcka nya frågor och tankar.

Kontakta Samtalsmottagningen för anhöriga