För dig som är syskon

Syskonrelationen är många gånger den längsta i livet. Habiliteringens anhörigcenter ger samtalsstöd till syskon. Behovet av att reflektera kring att vara syskon till någon med funktionsnedsättning kan både finnas hos unga i samband med uppväxten men också hos äldre syskonen som flyttat hemifrån och eventuellt bildat egen familj.

Både unga och äldre syskon är välkomna att höra av sig till mottagningen. Minderåriga syskon kommer alltid hit i sällskap med sina föräldrar/familj. Äldre tonåringar kan få enskilda samtal efter bedömning och i samråd med föräldrar. 

Att ha ett syskon med funktionsnedsättning kan innebära både praktiska och känslomässiga påfrestningar i vardagen utöver det som är vanligt i de flesta familjer. Som syskon, till någon med exempelvis intellektuell funktionsnedsättning eller autism kanske du vill prata om relationerna i familjen, om kompisar och skolan, olika tankar och känslor. 

Skuldkänslor och egna behov

Syskons egna behov får ofta stå tillbaka. Det är vanligt att man blir anpasslig och en del syskon kan beskriva att de får skuldkänslor om de tänker på sig själva och de känner att de inte vill belasta föräldrarna med sina egna problem, eftersom föräldrarna redan har så mycket att göra.

En del syskon blir tidigt självständiga i jämförelse med sina jämnåriga och duktiga på att klara sådant som kamraterna har svårt för. Kanske tar man som syskon mycket ansvar i familjen eller så känner man sig utesluten och skulle vilja hjälpa till mer.

Vissa kanske saknar eller har saknat egen tid med föräldrarna, deras intresse och engagemang i det som rör en själv. Kanske kan man även se fördelar med erfarenheten av att växa upp med ett syskon som har funktionsnedsättning men ändå känna behov av att tala med någon om hur man haft det.

I tonåren som syskon

Tonårstiden är en brytningstid mellan barn och vuxen. För en del kan tonåren med dess uppbrott och frigörelse bli speciellt påfrestande medan den för andra löper på ganska friktionsfritt. Man brukar även tala om tiden när man är ”Ung vuxen” som att man ska hitta sig själv, ”vem är jag - vad vill jag – hur ska jag uppnå det”. Det är en tid när självkänslan prövas med ökat ansvar och självbestämmande.

Vuxenrelation som syskon

Vuxenblivandet är en tid av möjligheter och begränsningar som innefattar vägval, kompromisser och utmaningar. Friheten att välja kan stimulera, att få möjligheten att välja bland ett flertal alternativ kan kännas spännande och lustfyllt men det kan också väcka oro och vilsenhet. Omgivningen kan ha förväntningar och åsikter om vad man ska göra och det kan bli svårt om man själv har andra åsikter och vill något annat. Kanske är det också när man blir äldre i livets olika skeden, när man till exempel träffar en partner och vill bilda familj eller om man separerar som man börjar fundera på sig själv, sin uppväxt och omgivning.

Känner du igen dig eller har du andra tankar som du vill ta upp och diskutera. Förutom enskilda samtal hos oss finns det inom Habilitering & Hälsa möjlighet till gruppsamtal men då på våra olika habiliteringscenter.

Kontakta Samtalsmottagningen för anhöriga