Förvärvad hjärnskada hos partner

De allra flesta som lever med en person som har fått en förvärvad hjärnskada söker hjälp från Habiliteringens anhörigcenter först när det gått en tid efter att skadan inträffade. Du kan komma själv eller tillsammans med din partner.

De allra flesta som lever med en person som har fått en förvärvad hjärnskada söker hjälp från Habiliteringens anhörigcenter först när det gått en tid efter att skadan inträffade.

Du kan komma för att få individuella samtal och få en möjlighet att ta upp svåra frågor med terapeut som stöd.

Den första tiden kanske man mest är upptagna av oro över vilka konsekvenser skadan kommer att ge, om partnern kommer att överleva och om kampen för att få den hjälp som nu behövs både inom vården och hemma.

Efter en tid

Efter en tid kommer många nya frågor, flera av existentiell natur, var det så här livet skulle bli, hur hanterar man en relation som blivit så annorlunda, är det möjligt att bryta en relation som inte längre är ömsesidig, kan man fortsätta att leva tillsammans på ett annorlunda sätt, hur gör andra, sorgen över alla förluster, går det att känna glädje i livet trots det som har hänt?

Många praktiska frågor blir också aktuella, hur klarar man att leva ett vanligt familjeliv med assistenter i hemmet dygnet runt, är det bra att jag också blir anställd, hur ger jag barnen stöd på bästa sätt, hur ska vi orka?

Det skiljer sig från person till person

En del kommer till vår mottagning för några få samtal, andra kan behöva en längre kontakt.

Målen med samtalen kan se olika ut, kanske handlar det mest om att få hjälp att komma vidare i sitt eget sorgearbete, kanske handlar det om att försöka hitta konkreta strategier i den nya vardagen eller att genomföra förändringar som man bestämt sig för.

Kontakta Samtalsmottagningen för anhöriga