För dig som är mor- eller farförälder

Att vara mor- eller farförälder till ett barn med en funktionsnedsättning kan upplevas på olika sätt. Habiliteringens anhörigcenter kan ge samtalsstöd till dig individuellt eller som par. Kanske finns det behov av att prata med någon utanför den närmaste familjekretsen om de egna tankarna; om tillåtna och mer förbjudna känslor, och behoven som väcks i samband med beskedet eller i ett senare skede.

Mor- och farföräldrar är välkomna till Habiliteringens anhörigcenter antingen enskilt eller som par. 

Räcka till både barn och barnbarn

En familj som har ett barn med en funktionsnedsättning är mer utsatt för stress än andra barnfamiljer. Behovet av stöd och avlastning är viktigt och mor- och farföräldrar kan här ha en viktig uppgift att fylla både i relationen till barnet med funktionsnedsättning, syskonen och föräldrarna. Mor- och farföräldrar kan både vara en praktisk resurs och ett psykologiskt stöd i familjen för föräldrarna och barnen.

Tankar och känslor kan väckas kring det egna förhållningssättet, den egna sorgen samt skuld- och skamkänslor. Det kan vara tungt att uppleva det egna vuxna barnets sorg och utsatthet. För den äldre generationen behöver man räcka till både för sina barnbarn, barn och sig själv. Det kan vara olika hur mycket det är möjligt att som mor- eller farförälder engagera sig.

Mor och farföräldergenerationen kan behöva fatta beslut kring prioriteringar av egna behov, det egna yrkeslivet, egna intressen och den yngre familjens behov.

Ett annorlunda mor- och farföräldraskap

Ibland kan en lite olika syn komma i dagen kring bemötandet av barnet med funktionsnedsättning eller syskonen vilket kan innebära en påfrestning i relationen till barnets föräldrar. Känslor kan väckas att man som mor- eller farförälder inte kan eller får hjälpa till på det sätt som man önskar.

Glädje och sorg

Att bli mor- eller farförälder är oftast förknippat med förväntan och glädje. Då dessa känslor vänds i sorg och förtvivlan i samband med att barnbarnet visar sig ha en skada kan en krisreaktion utlösas. Många klarar av att bearbeta denna kris på egen hand med hjälp av familj och nätverk medan andra kan behöva professionell hjälp i form av en samtalskontakt för att åter kunna möta livet med hopp och tillförsikt.

Kontakta Samtalsmottagningen för anhöriga