Funktion i fokus, 2022 Nr 1

Habilitering, Artikel

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har tema hjälpmedel.

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna under "Fakta och råd"

Funktion i fokus möter Fanny Ambjörnsson

Fanny Ambjörnsson, professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet, har lärt sig mycket om livet av sin lillasyster Nadja som hade flerfunktionsnedsättning.

Fanny Ambjörnsson är professorn som månar om det lilla livet

Levnadsvanor i fokus

Att hjälpa patienter till hälsosamma levnadsvanor är en utmaning för hälso- och sjukvården. Nu satsar Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, på screening och stöd. I Funktion i fokus nr 1 2022 berättar behandlare, patienter och tandläkare med flera om levnadsvanor och hälsa.

Temasidor om levnadsvanor

Karin Hållén som bor i gruppbostad i Västerås var överviktig, sjuk och missnöjd
med livet. Nu när hon har gått ner 40 kilo, slipper hon värk, sömnapné,  blodtrycksmedicin – och njuter av livet.

För personer med funktionsnedsättning och deras nätverk finns särskilda
tandvårdsmottagningar med specialutrustning och engagerad personal.

Datorspelsklubben i Göteborg blev ett lyft för Matilda. Gaming är hennes största intresse och på köpet har hon fått gemenskap och sammanhang.

Patientgympan Braining blev också en friskfaktor för personalen vid psykiatri sydväst i Region Stockholm.

Dejtingkursen i Malmö inspirerades av tv-serien Love on the spectrum.

För att Motiverande samtal, MI, ska fungera för personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, behöver samtalsledaren anpassa metoden.

Spaning

Sven Bölte, professor vid KIND, Karolinska institutet, ser tecken i tiden på att allt fler inser värdet av delaktighet.

Forskning

Två nya studier bidrar till kunskapen om restriktiv ätstörning, ARFID, som är vanligt vid autism.

Fråga Habdoktorn

Habiliteringsläkaren Annika Brar svarar en ung man med autism som funderar
på om han bör utredas på nytt för att slippa sin diagnos.

Funktion i fokus 2022 nr 1