Funktion i fokus, 2016 Nr 2

2017

Habilitering & Hälsa

Habilitering

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har psykisk hälsa som tema. Upplagan slut, går ej att beställa längre.

En del artiklar från tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna under "Fakta och råd".

Ur innehållet:

Spaning

Anna Wedell, Professor i medicinsk genetik vid Karolinska Institutet, verksamhetschef vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset, samt ordförande i Nobelkommittén 2016 och medlem i Kungliga vetenskapsakademin. ” Screening av nyfödda och DNA-analys av hela arvsmassan – det ökar våra möjligheter att tidigt upptäcka och bromsa sjukdomar som skadar hjärnan”

Mötet - Danica Kragic Jensfelt, Robotforskare

Robotforskaren Danica Kragic Jensfelt vill locka fram människan i maskinen. Hennes dröm är att skapa en robot som kan vara barnvakt till hennes son – och göra livet lättare för andra med särskilda behov.

Så funkar det

Botox – ett kraftfullt läkemedel mot bland annat spasmer, smärta, svettningar och rynkor.

Så gör vi

Rehabmedicinska kliniken i Danderyd använder en rehabpärm som minns allt som rör en patient.

I fokus - Psykisk hälsa

Läs bland annat om nya vanor kan ge bättre psykisk hälsa, och hur lyhördhet kan underlätta behandling av psykisk ohälsa vid autism.

Enklare liv

Prylar och smarta knep som förenklar livet i badrummet.

Forskning

Jobb ger bättre hälsa hos dövblinda och det finns hjälp att få vid svälj- och ätsvårigheter (dysfagi).

Utblick

På Habiliteringens husläkarmottagning i Uppsala finns tid för patienterna.

Samverkan

En samordnad individuell plan, SIP, kan underlätta samarbete.

Dilemmat

En pappa till en vuxen man med asperger oroar sig för att sonen isolerar sig i sin lägenhet och vägrar ta emot hjälp. Vad ska pappan göra? Kuratorn, psykologen och boendestödjaren svarar.

Gästkrönikan

Annelie Ekström är präst i Skarpnäcks församling och Sveriges första tillgänglighetspräst. Hon menar att alla har rätt att vara agent i sitt eget liv.

Upplagan slut, går ej att beställa längre.

Tidningen  Funktion i fokus nr 2, 2016