Funktion i fokus, 2018 Nr 3

2018

Habilitering & Hälsa

Habilitering

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer är ett temanummer om Habilitering.

En del artiklar från tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna under "Fakta och råd".

Ur innehållet:

Spaning

Joakim Lavesson, verksamhetschef Habilitering & Hälsa, Region Stockholm ”En hållbar habilitering är målbilden.

Samverkan

Hugo föddes med ryggmärgsbråck och får stöd och behandling av både habilitering och ortopeden vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. I Team Hugo ingår förutom Hugo Liljebäck själv och hans familj, många professioner: ortopedkirurg, operationssjuksköterska, undersköterska, radiolog, ortopedingenjör, tekniker, fysioterapeut, socionom och psykolog.

Inblick

Självskador, aggressivitet och utagerande beteende – VUB-teamet är specialister på svåra beteendeproblem hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Nu tar teamet emot patienter från 12 år.

Forskning

Förskolepersonal behöver få lära sig mer om evidensbaserade metoder under sin utbildning. Den slutsatsen drar forskaren Ulrika Långh, som disputerat på en avhandling om kvaliteten i tidiga insatser för barn med autism.

Historik

Habiliteringen växte fram ur två verksamheter: omsorgen om personer med intellektuell funktionsnedsättning och den medicinska behandlingen av barn med rörelsenedsättning. Men allt började med välgörenhet.

Enklare liv

Prylar och smarta knep som förenklar stunden i vardagsrummet.

Utblick

Det internationella klassificeringssystemet ICF underlättar internationellt forskningssamarbete. Det anser den australiska forskaren Sonya Girdler som nyligen var på Sverigebesök.

 

Tidningen  Funktion i fokus nr 3, 2018