Funktion i fokus, 2021 Nr 1

2021

Habilitering & Hälsa

Habilitering

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har sömn som tema.

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna under "Fakta och råd"

Ur innehållet:

Mötet – Therese Lindgren som vloggar om psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa ökar bland unga. Depression, ångest och neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism är hos de som söker hjälp. Influeraren Therese Lindgren har över en miljon följare på Youtube. I Funktion i fokus nr 1 2021 berättar hon om varför hon började vlogga om psykisk ohälsa och vad hennes följare ger henne tillbaka.
Therese Lindgren, influerare

I Fokus – Sömn

Att ha en funktionsnedsättning ökar risken för allvarliga sömnstörningar. I Funktion i fokus nr 1 2021 berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare om hur sömnsvårigheter påverkar livet och vad man kan göra för att få tillräckligt med nattsömn.

Temasidor Sömn

Forskning

Autism och adhd är betydligt vanligare hos barn och unga med cerebral pares än man tidigare trott. Det visar den hittills största svenska studien som undersökt överlappningen mellan neuropsykiatriska diagnoser och cerebral pares.

Fråga habdoktorn

Habiliteringsläkare Annika Brar tar upp ämnen som många patienter, anhöriga och personal inom vård och omsorg har frågor kring. I Funktion i fokus nr 1 2021 svarar hon en mamma som undrar vilken vård hennes dotter med flerfunktionsnedsättning får efter 18-årsdagen.
Habiliteringsläkaren svarar

Allt under ett tak

I den multietniska stadsdelen Hjällbo i Göteborg får barn med neuropsykiatriska svårigheter tidigare diagnos och insatser. Det är resultatet av ett lokalt samverkansprojekt som samlat flera aktörer inom hälso- och sjukvården under samma tak.

Många utan habilitering under pandemin

Fyra av tio familjer i Sverige uppger att habiliteringsinsatserna har minskat under pandemin. Det är färre än i Europa som helhet, enligt en kartläggning gjord av yrkesorganisationen European Academy of Childhood Disability, EACD.

Omslag Funktion i fokus 2021 nr 1