Funktion i fokus, 2018 Nr 2, Specialnummer om forskning

2018

Habilitering & Hälsa

Habilitering

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Följ med till baby- och spädbarnslabbet, möt forskare som Emma Frans och Christopher Gillberg, och läs om Time management för barn med adhd. Ett fåtal kvar att beställa.

En del artiklar från tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna under "Fakta och råd".

Ur innehållet:

Spaning

Tatja Hirvikoski, forskningschef Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. ”Mindre fokus på enskilda diagnoser och mer på teman, såsom föräldraskap och delaktighet – så ser framtiden ut för forskning som berör habiliteringens målgrupper”

Mötet – Emma Frans, forskare

Hon twittrar, bloggar och poddar om sant och falskt, vetenskap och myt.
Emma Frans är forskare med fokus på neuropsykiatriska diagnoser.

Projekt Småsyskon

Ebba, 14 månader, är en av nära 200 deltagare i forskningsprojektet Projekt Småsyskon, ett samarbete mellan Uppsala universitet och KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet). Den senaste studien visar skillnader i basala hjärnfunktioner.

Forskning pågår

Specialdesignad gruppterapi kan göra livet lättare för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Efter en pilotstudie i Stockholm testas nu Navigator ACT i fem landsting.

Diagnosen

Roy har spinal muskelatrofi, en medfödd sjukdom som hör till sällsynta diagnoser. Tills helt nyligen fanns ingen verksam behandling.

Dilemmat

En läkemedelsstudie på barn med en medfödd, hittills obotlig sjukdom – det är ett dilemma för läkaren som leder studien, liksom för etikexperten och psykologen som ska stötta föräldrarna.

5 frågor till…

Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri och överläkare, är aktuell med boken ESSENCE – om adhd, autism och andra utvecklingsavvikelser.

Tidsträning

Time management för barn med adhd – träning och hjälpmedel som gör skillnad.

Tidningen  Funktion i fokus nr  2, 2018