Hjärnteamet barn

En folder om verksamheten vid Hjärnteamet barn

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Barn, Person med funktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Hjärnskadecenter

En folder om verksamheten vid Hjärnteamet barn

Hjärnteamet barn är en länsövergripande verksamhet som tar emot barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning. Barnet/ungdomen ska vara i åldern 2-17 år och bo i Stockholms län.

Omfattningen och konsekvenserna av hjärnskadan kan variera och därmed behovet av och formerna för råd och stöd från Hjärnteamet barn. Tillsammans med barnet/ungdomen och föräldrarna arbetar vi för att vardagen ska fungera så bra som möjligt. Vi kan även erbjuda stöd till närstående, personliga assistenter och personal på förskola/skola.

För att få hjälp av Hjärnteamet barn kan ni som föräldrar vända er till läkare för remiss eller ta kontakt med oss direkt.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Länk till Hjärnteamet barn

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Hjärnteamet barn

Bild folder Hjärnteamet barn