Behovsområden Autismcenter små barn ger stöd för

Barn med en diagnos inom autismspektrumet har svårigheter att kommunicera och samspela med andra människor, vilket innebär att de behöver lära sig nya färdigheter. 

Vuxen och barn sitter tillsammans

Kommunikation, språk och tal

  • Att kunna uttrycka sig, till exempel med kroppsspråk, föremål, bilder, tecken och tal.
  • Att själv ta initiativ till att tala om vad man vill göra och vill ha, kommentera, protestera, fråga, berätta och uttrycka känslor.
  • Att förstå vad andra säger: ord för föremål och aktiviteter, ord för sådant man inte kan se och ta på till exempel känslor, storlek, tid och plats och böjningsformer av ord.

Socialt samspel

  • Att följa andra med blicken, att titta någon i ögonen och att ta kontakt med andra.
  • Att visa förväntan och samspela ömsesidigt i till exempel lekar och vardagssituationer.

Lära sig att lära och att samarbeta

  • Att kunna lära sig nya saker och sedan bygga vidare till ny kunskap.
  • Att kunna ställa upp på krav från andra.

Lek och spel

  • Att förstå och delta i samspelslekar, till exempel "tittut", leka med klossar, bilar, bollar, dockor och olika spel såsom lotto och tärningsspel. Klara turtagning, regellekar och rollekar. 

ADL

  • Att kunna till exempel äta, sova, klä sig och gå på toaletten.

Motorik

  • Att ha bra balans, att koordinera öga och hand och att reglera styrka. Att kunna krypa, hoppa, klättra, hantera bollar, rita, klippa, trä pärlor med mera. 

Fotograf/Illustratör: Yanan Li