Broschyren Guide till vuxenlivet

Broschyren innehåller kortfattad information om bland annat utbildning och arbete, hjälpmedel, hälso- och sjukvård samt lagar och regler.

2018

Habilitering & Hälsa

60 kr

Habilitering, Samhällets stöd, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Vem gör vad, Att söka insatser från myndigheter , Samordna insatser från olika aktörer

Broschyren Guide till vuxenlivet innehåller kortfattad information om bland annat utbildning och arbete, hjälpmedel, hälso- och sjukvård samt lagar och regler. Denna skrift kostar 60 kr för alla med undantag för enhet inom Habilitering & Hälsa inom Stockholms län.

Guide till vuxenlivet är för dig som har en funktionsnedsättning och är på väg att bli vuxen. I guiden finns information om frågor de flesta ställer sig när man ska börja ta mer eget ansvar: Hur ska jag bo? Vad ska jag göra? Hur ska jag försörja mig?

Informationen i broschyren finns tillgänglig i html på funktionshindersguiden.se

Ett tillägg i innehållet till rubrikerna ekonomiskt stöd och bidrag / aktivitetsersättning är: För elever som har förlängd skolgång på särgymnasium går det att få aktivitetsersättning. 

Guide till vuxenlivet, omslag