Barn- och ungdomsteamet

Barn- och ungdomsteamet på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har kurser och grupper för dig som är förälder till ett barn 5-17 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Vi har även grupper för barn med autism som är 9-17 år och föreläsningar och kurser för anhöriga, exempelvis syskon eller mor- och farföräldrar.

Ansök till oss

Det vanligaste är att den mottagning som gör den neuropsykiatriska utredningen av barnet skickar en remiss till oss. Du som är vårdnadshavare kan också ansöka själv, enklast via 1177.se.

Kurs- och kunskapscenter på 1177.se

Du kan också ringa till oss eller skicka en ansökan med vanlig post. Det kan du göra till barnet är upp till 17 år. När du skickar en ansökan via post behöver du även bifoga en kopia på utredningen.

Ansökningsblankett för barn

​Adress för ansökningsblankett:
Habiliteringens kurs- och kunskapscenter
Box 17056
104 62 Stockholm