Handteamet

Motorik- och träningscenter - Handteamet

2024

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Barn, Vuxen, Motorik- och träningscenter

Motorik- och träningscenter - Handteamet

På Motorik- och träningscenter arbetar förutom träningsteamen två specialiserade team som kompletterar insatserna som ges på ditt Habiliteringscenter. De specialiserade teamen arbetar med handfunktion samt motoriska ät- och sväljsvårigheter (dysfagi). Det är din ordinarie kontakt i habiliteringen som tar kontakt med det specialiserade teamet.

Detta är foldern om Handteamet.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Länk till Handteamet

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Handteamet

Bild folder Handteamet