Träningsteam för barn, ungdomar och vuxna

Folder om Träningsteam för barn, ungdomar och vuxna på Motorik- och träningscenter

2021

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Funktionsnedsättning, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Flerfunktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Motorik- och träningscenter

Folder om Träningsteam för barn, ungdomar och vuxna på Motorik- och träningscenter

På Motorik- och träningscenter arbetar förutom träningsteamen två specialiserade team som kompletterar insatserna som ges på ditt Habiliteringscenter. De specialiserade teamen arbetar med handfunktion samt motoriska ät- och sväljsvårigheter (dysfagi). Det är din ordinarie kontakt i habiliteringen som tar kontakt med det specialiserade teamet.

Detta är folder om Träningsteamet.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

Folder - MTC Träningsteam