Dysfagiteamet

Motorik- och träningscenter - Dysfagiteamet

2022

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Motorik och förflyttning, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Motorik- och träningscenter

Motorik- och träningscenter - Dysfagiteamet

På Motorik- och träningscenter arbetar förutom träningsteamen tre specialiserade team som kompletterar insatserna som ges på ditt Habiliteringscenter. De specialiserade teamen arbetar med andning, handfunktion samt motoriska ät- och sväljsvårigheter (dysfagi). Det är din ordinarie kontakt i habiliteringen som tar kontakt med det specialiserade teamet.

Detta är en folder om Dysfagiteamet.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html på habilitering.se/mtc

Länk till Dysfagiteamet

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) Dysfagiteamet

Bild folder Dysfagiteamet