Motorik- och träningscenter

Motorik- och träningscenter ger insatser kring motorik och fysisk aktivitet till dig som har en rörelsenedsättning. Vi vänder oss till dig som har en funktionsnedsättning som främst påverkar din motorik, till exempel cerebral pares, flerfunktionsnedsättning eller en neuromuskulär sjukdom. Vi arbetar också som ett kompletterande stöd till habiliteringscenter.

Hos oss finns två träningsteam, ett för barn och ett för vuxna, och specialiserade team som arbetar med handfunktion och motoriska ät- och sväljsvårigheter (dysfagi). Vi hjälper också till med CPUP-uppföljningar och motoriska bedömningar. 

Träningsteam för barn

För barn och ungdomar till och med 17 år. För att komma hit krävs remiss av ett habiliteringscenter för barn. 
Träningsteam barn

Träningsteam för vuxna

För vuxna från 18 år. Du kan själv ansöka för att komma till oss. 
Träningsteam vuxna

Handteam

Vårt handteam är specialiserat på handfunktion. För att komma hit krävs remiss av ett habiliteringscenter.
Handteam

Dysfagiteam

Dysfagiteamet ger stöd till pateienter som har ät- och sväljsvårigheter. För att komma hit krävs remiss av ett habiliteringscenter. 
Dysfagiteam

Motoriska bedömningar

Barn som genomgår en neuropsykiatrisk utredning och har motoriska svårigheter i vardagen kan remitteras till oss för en motorisk bedömning. 
Motoriska bedömningar

Uppföljningsprogram för cerebral pares (CPUP)

Du som är över 18 år och har lindrig Cerebral Pares (GMFCS I-II) kan komma till oss för att fortsätta följas enligt uppföljningsprogrammet CPUP.
Uppföljningsprogram för cerebral pares (CPUP)

 

Kontakta Motorik- och träningscenter

Välkommen till oss

I den här filmen får du en introduktion till Motorik- och träningscenter och en bild av hur det ser ut här.

Frågor om funktionsnedsättning och samhällets stöd?

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Det kan handla ​om habilitering, insatser från kommunen, bidrag, ersättningar​, skola och fritid.

Ring 08-123 350 10 vardagar 8-16.30, eller boka tid via appen Alltid öppet, eller via 1177.se

funktionshindersguiden.se hittar du information om samhällets stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning, och anhöriga.