Motorik- och träningscenters säkerhetsinformation

2022

Motorik- och träningscenter

Habilitering, Motorik och förflyttning, Barn, Vuxen, Motorik- och träningscenter

Foldern handlar om patientsäkerhet i Motorik- och träningscenters lokaler och innehåller fyra delar: Träna säkert, hygienrutiner, omklädning och toalettbesök samt allergi.

Innehållet finns återgivet här:

Träna säkert - om träningsbok, förflyttning och medföljare.

Träningsboken ska fyllas i vid varje träningstillfälle. Där står också viktig information om hur maskiner ska ställas in och hur mycket vikt som ska användas och hur du ska träna med dem.

Medföljaren ska finnas med dig i träningslokalen under hela besöket. Träning får bara ske med introducerad medföljare.

Medföljare är ansvariga för att övningar, användning av apparater och redskap, förflyttningar, lyftar och lyftselen används enligt instruktionerna i träningsboken. Fråga personal om ni är osäkra på något.

Hygienrutiner - minska risken för smitta

Det är viktigt att du berättar för oss om du bär på en smittsam sjukdom eller bakterie, så att vi kan skydda dig och andra.

Alla som kommer till Motorik- och träningscenter ska vara friska.

Var noga med handhygienen. Tvätta händer med två och vatten direkt när du kommer till mottagningen. Sprita händerna före och efter träningen och rengör varje maskin efter användning med papper och rengöringsmedel.

Omklädning och toalettbesök

Du ordnar själv, eller tillsammans med den person följer med dig, med det praktiska runt träningen: Omklädning, toalettbesök, vattenflaska. Du kan förvara värdesaker i låsbara skåp. Om du använder lyft, ta gärna med en egen lyftsele.

Minska allergener i lokalen

Undvik att använda parfym eller andra starka dofter i lokalerna. Nötter får inte heller finnas i Motorik- och träningscenter då det finns personer med allvarlig allergi.

Folder för utskrift - uppslag (Liggande A4) MTC Säkerhetsinformation

 

Folder-mtc säkerhetsinformation