Uppföljningsprogram för cerebral pares (CPUP)

Du som är över 18 år och har lindrig Cerebral Pares (GMFCS I-II) kan komma till oss för att fortsätta följas enligt uppföljningsprogrammet CPUP.

Det gäller dig som inte längre har kontakt med något habiliteringscenter för barn och inte behöver kontakt med habiliteringscenter för vuxna. Vi kallar dig regelbundet för uppföljning, och ger råd om var du kan vända dig om du har behov av stöd eller behandling efter bedömningen. 
Uppföljningsprogram för cerebral pares på cpup.se

Ansök till oss

Ett habiliteringscenter för barn skickar remiss till oss. Du kan också ta kontakt med oss själv. 

Telefon: 08-123 351 55

E-post: hab.mtc.slso@regionstockholm.se