Taltjänst Speech service - Engelska English

2023

Taltjänst

Habilitering

We are here to help you with your disability related to your voice, speech or language.

We are a free interpreting service for adults over 18 years old. Taltjänst, speech service, is part of Habilitering & Hälsa (Habilitation & Health) in the Region Stockholm organisation.

Vi är till för dig som har en röst-, tal- eller språkskada och behöver stöd i kommunikation.

Vi är en kostnadsfri tolkservice för vuxna över 18 år. Taltjänst är en del av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Taltjänst engelska