Foldern Synpunkter, klagomål och beröm

2024

Habilitering & Hälsa

Habilitering

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du har varit med om något du inte är nöjd med vill vi gärna veta det. Vi vill också veta om du har förslag på förbättringar.

Du kan lämna synpunkter till oss på flera sätt, bland annat genom blanketten som finns i den här foldern.

 

Så här kan du lämna synpunkter eller klagomål

På habilitering.se/synpunkter kan du läsa mer om hur du kan lämna synpunkter och klagomål.

habilitering.se/synpunkter

 

Synpunkter, klagomål och beröm