Åldrande med och utan funktionsnedsättning i podden Funka olika

Alla människor åldras men beroende på vilka vi är påverkas vi olika mycket. I den här serien börjar vi med att gå igenom vad som händer med oss alla när vi blir äldre för att sedan fördjupa oss i hur olika funktionsnedsättningar påverkar åldrandet.

Julia Hamilton
Julia Hamilton

Fakta om åldrande

Det här programmet handlar om åldrande. Vi börjar med att ta reda på hur det påverkar oss alla, oavsett funktionsnedsättning eller inte.  Julia Hamilton, sjukgymnast på Sabbatsbergsgeriatriken, svarar på frågor och berättar vad som händer med oss när vi blir äldre. Stämmer det till exempel att våra öron och näsor växer hela livet?


Lyssna på Fakta om åldrande
28 minuter - avsnitt ett av fyra i serien Åldras

 

Annika von Schmalensée och Mark Ennis
Annika von Schmalensée och Mark Ennis

Äldre med adhd och autism

Först för 20 år sedan började man diagnostisera adhd och autism. Det betyder att de flesta över 50 år aldrig fått någon förklaring till sina svårigheter. Hur påverkar det livet? Och är det någon poäng att få diagnos som äldre? 


Lyssna på Äldre med adhd och autism
41 minuter - avsnitt två av fyra i serien Åldras

 

Gun Aremy
Gun Aremy

Äldre med IF

Allt fler personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) lever allt längre. För första gången har vi en åldrande generation med IF. Vad behövs för att få ett bra liv som äldre? Vi pratar med Gun Aremyr, legitimerad arbetsterapeut med lång erfarenhet inom området åldrande och IF.


Lyssna på Äldre med IF
29 minuter- avsnitt tre av fyra i serien Åldras

 

Maria Hermelin och Niclas Nordqvist
Maria Hermelin och Niclas Nordqvist

Äldre med rörelsenedsättning

I det här programmet tar vi reda på hur det är att bli äldre med rörelsenedsättning. Vi samtalar med Niclas Nordqvist, personlig tränare som själv har cerebral pares, och Maria Hermelin, fysioterapeut. Hur mår den här gruppen? Hur påverkas kroppen och vad kan man göra för att minska risken för smärta och andra svårigheter?

 


Lyssna på Äldre med rörelsenedsättning
32 minuter - avsnitt fyra av fyra i serien Åldras

Liknande avsnitt

Att få diagnosen adhd i vuxen ålder