Dejtingtips för dig med autism i podden Funka olika

Det kan vara kul att dejta men också krävande. Att förstå och tolka andra är inte lätt för någon, än mindre om du har autism. Nu finns det en dejtinghandbok för personer med autism. Vi pratar med författarna och psykologerna Sofia Asplund och Lisa Nordenstam samt Hanna Danmo från Autism Sverige, som testläst boken. Har de knäckt kärlekskoden?

Lyssna på Dejtingstips för dig med autism
35 minuter

Lisa Nordenstam, Hanna Danmo och Sofia Asplund
Foto: Lisa Nordenstam, Hanna Danmo och Sofia Asplund

Sofia Asplund och Lisa Nordenstam har genom sitt arbete i psykiatrin mött många patienter med autism som tagit upp frågan om relationer. Flera har uttryckt en önskan om att ha en kärleksrelation i sitt liv men upplever att det är svårt att få till en fungerande relation liksom att träffa någon. När Sofia och Lisa inte hittade någon litteratur att referera till väcktes idén till boken ”Knäck kärlekskoden”. Det är en dejtinghandbok med konkreta tips för unga och vuxna med autism. Bokens innehåll bygger på forskning, andra dejtinghandböcker, egna erfarenheter och samtal med personer som har autism. Testläsare likt Hanna Danmo har tyckt till och kommit med input till boken.

Myter om autism och relationer

Det finns en myt att personer med autism inte är intresserade av att ha relationer men det stämmer inte. Kärleksrelationer och dejting är en viktig del för hälsan men har du autism kan du känna en större oro för det. En oro för om det alls går att träffa någon, hur en relation ska hålla och om man kan hantera olika problem som kan uppstå. Många har också en bakgrund av att ha blivit sämre bemötta genom livet, vilket kan försvåra möten och relationer med andra.

Hanna, som själv har autism, är gift sedan många år tillbaka. Hennes man har också har autism. De träffades första gången i gymnasiet och hade en kort romans då. När de träffades som vuxna på en middag för personer med autism flera år senare, blev de intresserade av varandra på nytt. Efter att ha träffats några gånger bestämde de sig för att bli ett par. Hanna har haft flera relationer innan och varit gift en gång tidigare. Hon har generellt haft lättare för kärleksrelationer än vänskapsrelationer. En kärleksrelation är tydligare än en vänskapsrelation, tycker Hanna. Man pratar mer om relationen och vet om man är ihop eller inte.

Fundera på vad du behöver för att må bra

De flesta blir nervösa i dejtingsituationer och har svårt att veta när det är läge att bjuda ut på dejt eller inte, men för de som har autism är det extra svårt med det sociala samspelet. Autism gör det svårare att förstå och tolka sociala koder, mimik och underförstådda budskap. Tydlig kommunikation och raka frågor är jätteviktigt om du vill veta något. Det vore bra för alla, även för neurotypiker.

Ett tips från Lisa och Sofia inför att börja dejta är att fundera på vad som är viktigt för en själv. Vad kan du inte kan kompromissa med och vad för typ av person och relation du vill ha? En hälsosam relation bidrar till god livskvalitet, men inte vilken kärleksrelation som helst. I en relation är det viktigt att må bra, att kunna värna om sina gränser, att ha utrymme för att ta hand om sig själv och få vara sig själv. Det är viktigt att känna efter hur man mår i relationen. Magont, en känsla av olust och att inte vilja träffa personen är ofta signaler på att det inte är bra. Om den man dejtar går över ens gränser, behandlar en illa, försöker få en att vara mindre autistisk, vill inte introducera en för vänner och familj kan det vara tecken på att det inte är en hälsosam relation.. En sådan relation bör avslutas.

Ta hand om dig själv och anpassa dejten

I samband med en dejt är det bra att förbereda sig. Gör något innan dejten som du mår bra av för att förbereda dig. Du kan fundera över vad du kan göra under dejten för att anpassa dig och vad du kan göra efteråt för att få återhämtning.

Anpassningar inför själva dejten, eller under dejtingsituationen, kan vara att välja en plats som passar en själv. Det kan till exempel vara att undvika en stimmig miljö med mycket intryck som starka ljud och lampor. Är det svårt med ögonkontakt kan ett tips vara att ta en promenad, men inte ensamma i skogen då. Ett tips från Hanna är att ha med sig någon liten sak som går att klämma och klappa på när man blir nervös. Hon har själv en liten katt på sin nyckelring.

Ta det försiktigt och ge det tid

Kvinnor med autism, och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning, är i högre grad utsatta för risker i dejtingsammanhang. Det är därför viktigt att dejta säkert. Det kan vara att du inte följer med nya personer hem och att du är vaksam på att personen respekterar dina gränser. Det är också viktigt att ge relationen tid så att du lär känna den du träffar.

Ens personliga gränser kan vara flytande. De kan skilja sig åt i olika sammanhang, olika åldrar och med olika personer. Därför är det viktigt att stanna upp och känna efter vad som känns bra för en själv i stunden. Det är också viktigt att respektera andras gränser.

Många med autism utrycker en oro över att själv göra något mot någon annans vilja för att man tolkar den andra fel. Det gäller särskilt i sexuella möten. Därför är det viktigt att ha koll på den andras signaler. Vid minsta osäkerhet på vad den andra vill är det bäst att sluta. Våga också fråga hur det känns och vad den andra vill. Samtycke är en bra sak.

Maskering

Hanna har dejtat personer både med och utan autism. Hon har själv aldrig dolt sin autism för den hon har dejtat. Den är en så stor del av henne så att det skulle kännas som att hon ljög om hon dolde den. Om det känns svårt att berätta om sin autism är det viktigt att fundera på varför, säger Sofia. Om du inte känner dig bekväm med att berätta kanske hen du träffar inte är någon du vill vara med eller kommer att må bra tillsammans med.

Vid autism är det vanligt med maskering. Det innebär att dölja sina autistiska drag och ”spela” neurotypisk. Många gör det för att passa in socialt. De flesta människor maskerar sig lite men görs det för mycket kan det leda till psykisk ohälsa. För att få ett liv med trygga relationer är det viktigt att sträva efter att maskera så lite som möjligt. Ibland kan det vara svårt att sluta maskera. Har du positiv erfarenhet av maskering och generellt blivit bättre bemött, sker det ofta per automatik efter en tid.

I boken ”Knäck kärlekskoden” finns många tips på hur du kan öva på sociala färdigheter och hur du kan bli tryggare i sociala situationer. Det kan tolkas som maskering, men Sofia menar att det snarare handlar om att lära sig att tolka neurotypiker. Hon menar att det kan vara bra att lära sig att förstå ”neurotypiska” men du ska inte behöva förändra dig själv i en relation. Det är viktigt att kunna vara sig själv och den du är.

Styrkor med autism

Det finns många fördelar att dejta någon med autism. En som har autism är generellt inte lika känslig för socialt grupptryck och vågar stå fast vid sina åsikter. Det är också vanligt att man tänker utanför boxen och är kreativ. Att vara rak och tydlig i sin kommunikation så att den blir begriplig, är en annan styrka.

Alla tycker att tv-serien ”Love on the spectrum” är bra eftersom den lyfter relevanta aspekter och visar personer med autism. I serien får tittarna följa en grupp unga vuxna när de ger sig ut i dejtingvärlden. Serien gav också Sofia och Lisa viss inspiration till dejtinghandboken.

Lyssna på Dejtingstips för dig med autism
35 minuter

Fler avsnitt om relationer och autism

Ungas sexuella hälsa
Sex program om sex. En serie med fokus på sexuell hälsa för barn och unga med funktionsnedsättning. Programmen tar upp frågor barn och unga kan ha om sex och relationer, och sådant som kan vara bra för föräldrar att veta.
Ungas sexuella hälsa

Vara partner
Tre program om att leva i en relation där ens partner har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi träffar samtalsterapeuter och par som delar med sig av sin situation. 
Vara partner till någon med autism eller adhd