Våld mot barn med funktionsnedsättning i podden Funka olika

Barn med funktionsnedsättning riskerar i högre grad att utsättas för våld än andra barn. För att kunna upptäcka och hjälpa de som utsätts är det viktigt att ha kunskap om våldsutsattheten. Det tar vi upp här.

Ann Jönsson
Ann Jönsson

Våld mot barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning riskerar i högre grad att utsättas för våld än andra barn. Vi träffar Ann Jönsson som är utredare på Socialstyrelsen. Hon arbetar för att öka kunskapen om hur våldet ser ut och hur det kan upptäckas. Viktig kunskap, inte minst för alla som möter barn i sitt yrke.

 

Lyssna på Våld mot barn med funktionsnedsättning
18 minuter

 

Tidigare avsnitt om våld och utsatthet

Våldsamma situationer hemma

När ens barns funktionsnedsättning leder till våldsamma situationer, hur påverkar det familjen? Och om påfrestningarna blir för stora, hur hanterar man oron över att själv gå över gränsen? Vi pratar med en förälder Anna, som egentligen heter något annat, och med psykologen Tiina Holmberg Bergman, som har erfarenhet av att jobba med utsatta familjer.

Lyssna på Våldsamma situationer hemma
57 minuter

Personer med funktionsnedsättning som brottsoffer

Är personer med funktionsnedsättning mer sårbara när det gäller brott? Och vilket stöd finns det för den som utsatts? Det här programmets gäster har stor erfarenhet av att ge stöd till brottsoffer. Möt advokaten Anna Hellron Wikström och Monica Ekström, vice förbundsordförande i Brottsofferjouren.

Lyssna på Personer med funktionsnedsättning som brottsoffer
32 minuter