Podden Funka olika

Funka olika är en podd om hur det är att leva med funktionsnedsättning. Podden vänder sig till till dig som har en funktionsnedsättning och till dig som är närstående. Med Funka olika vill vi också bidra till att nätverk och yrkesverksamma får ökad kunskap. Lyssna på personliga samtal och råd från experter.

Har du frågor om podden? kontakta Susann Smedberg, susann.smedberg@regionstockholm.se.

Åldras

Alla människor åldras men beroende på vilka vi är påverkas vi olika mycket. I den här serien börjar vi med att gå igenom vad som händer med oss alla när vi blir äldre för att sedan fördjupa oss i hur olika funktionsnedsättningar påverkar åldrandet.
Lyssna på serien om att åldras

Ungas sexuella hälsa

Sex program om sex. Den här serien har fokus på sexuell hälsa för barn och unga med funktionsnedsättning. Programmen tar upp frågor du som ung kan ha om sex och relationer, och sådant som kan vara bra för dig som förälder att veta.
Ungas sexuella hälsa

Pappor

En serie om pappor. Hur ser det ut i samhället i stort när det gäller ansvar och rollfördelning hos familjer till barn med funktionsnedsättning? Vi pratar med män om hur det är att vara förälder till ett barn med stort omvårdnadsbehov och hur de ser på papparollen, och träffar pappor som håller i pappagrupper.
Lyssna på serien Pappor

Utsatthet

I den här serien pratar vi om brott mot personer med funktionsnedsättning i samhället, och om våldsutsatthet i hemmet. På vilket sätt är risken högre att utsättas om man har funktionsnedsättning, och vilken hjälp finns att få?
Lyssna på serien Utsatthet

Ung med rörelsenedsättning

Hur är det att vara ung med rörelsenedsättning. I tre program pratar Mortatha, 19 år, Ella,18 år och Deema, 16 år, om hur deras liv ser ut. I varje program lär vi känna en av dem lite bättre.
Ung med rörelsenedsättning

Vara partner

Den här programserien tar upp hur det kan vara att leva i en relation där ens partner har någon av diagnoserna autism, adhd eller add.
Tre program om att vara partner till någon med autism eller adhd

Döden

I fyra program tar vi upp temat döden. Hur kan man leva vidare med sorgen när ens barn dör i ung ålder? Och hur planerar man som förälder för att ens vuxna barn med funktionsnedsättning ska klara sig när man själv dör?
Lyssna på serien Döden

Utmanande beteende

Personer med funktionsnedsättning kan ha ett utmanande beteende, såsom att skada sig själv eller andra. Podden Funka olika pratar med beteendeanalytikern Charlotte Scocco om vad det beror på och hur man kan jobba med det. Hör också Malin, vars son har autism, och Jimena som är pedagog på en särskola.
Om utagerande och självskadande beteende

Rörelsenedsättning

Det finns många olika typer av rörelsenedsättning. En del är medfödda, andra uppkommer efter en olycka. I tre avsnitt fördjupar vi oss i vad det kan innebära att ha en nedsatt rörelseförmåga. Vi pratar bland annat med vuxna som lever med det och med föräldrar till barn som fötts med rörelsenedsättning.
Leva med rörelsenedsättning

Sömn

Ungefär åtta av tio personer med funktionsnedsättning har problem med sin sömn. Vad beror det på och vad kan man göra åt det? Vi går igenom hur man kan lära barn att sova bättre och vad man som vuxen kan göra när man lider av sömnproblem. 
Två program om sömn

Toaträning

Alla barn behöver lära sig att gå på toa, men för barn med funktionsnedsättning kan det vara svårare och ta längre tid. I två program tar vi upp toaträning, ett med fokus på kiss och ett med fokus på bajs. 
Toaträning

Prata om funktionsnedsättning

Att sprida kunskap om funktionsnedsättning underlättar livet för den som lever med det. Kunskap är också en förutsättning för att få bra stöd och bemötande. Därför är det viktigt att prata om det. I den här programserien får du reda på hur man kan prata med ett litet barn om hens diagnos, när det är bra att berätta om sin egen funktionsnedsättning, hur man pratar i skolan och vilka kulturella skillnader som kan finnas i synen på funktionsnedsatta.
Prata om funktionsnedsättning

Förvärvad hjärnskada

En förvärvad hjärnskada innebär ofta en stor förändring i livet. Både för den som drabbas och för de runtomkring. I den här serien träffar vi personer som lever med förvärvad hjärnskada, och deras närstående. Vi pratar också med en arbetsterapeut och en specialpedagog om vilket stöd som finns att få, för barn och vuxna. 
Tre program om förvärvad hjärnskada

Att få diagnos

Att få besked om funktionsnedsättning påverkar hela livet. Att som förälder få diagnos på sitt nyfödda barn kan vara svårt att hantera, medan en person som får diagnos i vuxen ålder kan tycka att det är skönt att äntligen få hjälp. I tre program tar vi upp hur det kan vara att få diagnos i olika faser i livet.
Att få diagnos

Syskon

I två program pratar vi om hur det är att växa upp med och vara syskon till någon med funktionsnedsättning. Vi pratar med en förälder och en kurator om hur man kan göra för att det ska bli så bra som möjligt för syskonet utan diagnos och med vuxna syskon om hur de påverkats av att växa upp med ett syskon med många behov.  
Vara syskon till någon med funktionsnedsättning

Kommunikativt och kognitivt stöd

Den här serien tar upp kommunikativt och kognitivt stöd. I det ingår alternativa sätt att kommunicera på och hjälpmedel för att kunna planera och strukturera sin vardag. Vi pratar med en arbetsterapeut, en logoped, med föräldrar till barn med stora stödbehov och med en ung vuxen, som använder hjälpmedel för att klara av sina universitetsstudier.
Kommunikativt och kognitivt stöd

Matvanor

För personer med funktionsnedsättning kan det vara stora problem med mat och ätande. Över 10 procent av alla med en adhd eller autism har också ätstörningsproblematik. För andra grupper, exempelvis personer med intellektuell funktionsnedsättning, är fetma och ohälsa ett problem. Varför är det så och vad kan man göra åt det? 
Matvanor

Intellektuell funktionsnedsättning

I fyra avsnitt tar vi upp hur livet kan se ut när man har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF). Vi börjar i barndomen och slutar i ålderdomen. Vi reder också ut vad IF är i ett faktaavsnitt.
Leva med intellektuell funktionsnedsättning

Stress i utmanat föräldraskap

I den här programserien pratar vi med föräldrar till barn med funktionsnedsättning, föräldrar som har egen diagnos och med psykologer och andra som ger stöd för att minska den stress och oro som kan komma av föräldraskapet.
Stress i utmanat föräldraskap

Sex och samlevnad

I tre avsnitt tar vi upp sex och samlevnad. Ett ämne det finns mycket okunskap och fördomar om när det gäller personer med funktionsnedsättning. Två avsnitt har fokus på rörelsenedsättning och ett på intellektuell funktionsnedsättning. Kan alla ha sex och hur pratar man med sin ungdom om detta känsliga ämne?
Sex och samlevnad

Flerfunktionsnedsättning

Hur får man vardagen att fungera så bra som möjligt för barn och vuxna med flerfunktionsnedsättning?I tre avsnitt pratar vi med föräldrar och andra experter om hur det är att leva med personlig assistans, hur man kan förstå smärta hos en som saknar ord och om ät- och sväljsvårigheter (dysfagi) något som drabbar många med flerfunktionsnedsättning. 
Flerfunktionsnedsättning

Ungas röst - ung med npf

Hur är det att vara ung med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? I samverkan med riksförbundet Attention har vi gjort en samtalsserie med ungdomarna Molly 11 år, Moa 16 år och Smilla 15 år som lever med diagnoserna autism, adhd, språkstörning och PANS/PANDAS. 
Ung med npf-diagnos

Digital delaktighet

En intellektuell funktionsnedsättning innebär ofta att du inte släpps in i det digitala samhället. Men det behöver inte vara så. I två avsnitt får vi höra hur en grupp unga vuxna med IF lärt sig använda datorn och hur det påverkat deras liv. 
Digital delaktighet

Skolfrånvaro

Varje år stannar många elever hemma från skolan. Hur blir det så och vad kan man göra för att få barn och unga att komma tillbaka till skolan? Tillsammans med en psykolog hör vi en elev som stannade hemma från skolan under långa perioder, och en förälder som kämpat för att få sin son att gå tillbaka till skolan. 
Två program om skolfrånvaro och vad man kan göra åt det

Vara anhörig och nära

Nära och anhöriga till personer med funktionsnedsättning delar med sig av sina historier för psykologen och terapeuten Christina Renlund.
Att vara vän, syskon, moster och faster

Adhd

En poddserie i sju delar om adhd. Camilla Ekstrand, enhetschef för Adhd-center och Mevelyn Ehrstrand, 25 år som har diagnosen adhd, pratar om symtom och svårigheter vid adhd, hur det påverkar en som person, både positivt och negativ samt vad det finns för stöd för att få livet att fungera bättre.
Sju avsnitt om adhd

Autism

I tre avsnitt pratar psykologen SvenOlof Dahlgren och Jill Carlberg om hur det kan vara att leva med autism, utan intellektuell funktionsnedsättning. Jill fick diagnosen Asperger syndrom som tioåring. Hur kan omvärlden se ut för någon som har autism, vilka fördomar finns det och vad kan omgivningen göra för att stötta? 
Lyssna på serien Autism