Listen

Adhd-centers kurskatalog

Här kan du läsa mer om Adhd-centers kursutbud. Högst upp i katalogen ser du tillfällen med rosa bakgrundsfärg. Dessa insatser ges antingen digitalt eller är sådana som återkommer ett flertal gånger under terminen, exempelvis grundkurser och Skills. Längre ned ser du insatser med blå bakgrundsfärg. Dessa ges en till ett par gånger per termin, exempelvis temaföreläsningar och fördjupningar.

Filtrera

Filtrering

Person med funktionsnedsättning
Anhörig/Närstående
Nätverk/Personal (professionellt nätverk)
Återställ

Grundkursen ges flera gånger per termin på Adhd-center

En grundkurs för föräldrar till barn eller tonåringar upp till 17 år med add (adhd, huvudsakligen ouppmärksam form). En kurs med kunskap om adhd/add, strategier i vardagen och samhällets stöd.

Se mer

Grundkursen ges flera gånger per termin på Adhd-center

En grundkurs för föräldrar till barn eller tonåringar upp till 17 år med adhd. En kurs med kunskap om adhd/add, strategier i vardagen och samhällets stöd.

Se mer

Den digitala grundkursen ges flera gånger per termin på Adhd-center

En grundkurs för föräldrar till barn eller tonåringar upp till 17 år med adhd. En kurs med kunskap om adhd/add, strategier i vardagen och samhällets stöd. Med undertexter på svenska eller engelska.

Se mer

Denna digitala föreläsning flera gånger per termin via Adhd-center

En webbkurs som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Kursen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

Denna digitala fördjupning ges via Adhd-center mellan 4 juli och 4 augusti

I denna fördjupning går vi igenom metoder som underlättar för dig att bevara lugnet och metoder att hantera barnets/tonåringens starka känslor.

Se mer

Denna digitala kurs ges via Adhd-center mellan 9 juli och 26 augusti

Kognitivt stöd är stöd för tanke och minne. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om vad kognitiva funktionsnedsättningar och kognitivt stöd är.

Se mer

Denna digitala kurs ges via Adhd-center mellan 23 oktober och 22 november

Kognitivt stöd är stöd för tanke och minne. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om vad kognitiva funktionsnedsättningar och kognitivt stöd är.

Se mer

Denna digitala fördjupning ges via Adhd-center mellan 4 och 25 juli

Denna digitala fördjupningskurs ger dig konkreta verktyg för att förbättra kommunikationen till din tonåring.

Se mer

Denna digitala fördjupning ges via Adhd-center mellan 2 och 23 oktober

Denna digitala fördjupningskurs ger dig konkreta verktyg för att förbättra kommunikationen till din tonåring.

Se mer

Denna digitala fördjupning ges via Adhd-center mellan 9 och 23 juli

Denna digitala fördjupningskurs går igenom grundfakta om sömn och metoder för att förbättra barnets sömn.

Se mer

Denna digitala fördjupning ges via Adhd-center mellan 18 december 2024 och 5 januari 2025

Denna digitala fördjupningskurs går igenom grundfakta om sömn och metoder för att förbättra barnets sömn.

Se mer

Denna träff ges flera gånger per termin

En träff för barn mellan 9–12 år där två tonåringar berättar om hur det är för dem att leva med add respektive adhd. De tar upp egna erfarenheter, styrkor, svårigheter och strategier för att hantera vardagen.

Se mer

Skills för barn mellan 9 och 12 år ges flera gånger per termin på Adhd-center

Barnutbildning om adhd och add. Grupper för barn 9–12 år som vill lära sig mer om adhd och hur en kan ta kontroll över vardagen. Vid tillfällena deltar barnen tillsammans med en förälder.

Se mer

Heldagskursen för mor- och farföräldrar ges flera gånger per termin på Adhd-center

Heldagskurs speciellt för mor- och farföräldrar på Adhd-center. Du som mor- eller farförälder kommer att få grundkunskaper om adhd och add utifrån ett familjeperspektiv och få diskutera hur du kan vara ett stöd.

Se mer

Heldagskursen för mor- och farföräldrar ges flera gånger per termin på Adhd-center

Heldagskurs speciellt för mor- och farföräldrar på Adhd-center. Du som mor- eller farförälder kommer att få grundkunskaper om adhd och add utifrån ett familjeperspektiv och få diskutera hur du kan vara ett stöd.

Se mer

Informationsträffar för syskon från flera gånger per termin på Adhd-center

En träff med kunskap och erfarenhetsutbyte för syskon till barn och ungdomar med adhd och add

Se mer

Skills för tonåringar mellan 13 och 17 år ges flera gånger per termin på Adhd-center

Ungdomsutbildning om adhd och add. Grupper för ungdomar 13-15 år respektive 15-17 år som vill lära sig mer om adhd, vad som kan bli problem och hur en kan ta kontroll över vardagen.

Se mer

Kurser och föreläsningar ges under terminen på Rinkeby Folkets hus

Vi erbjuder nu kurser och föreläsningar om adhd för föräldrar och barn lokalt i Järvaområdet.

Se mer

Gruppen hålls två gånger under vårterminen

För dig som känner dig nedstämd, orolig och/eller stressad i ditt föräldraskap till ett barn med funktionsnedsättning. Föräldragruppen Navigator ACT baseras på Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Se mer

Denna digitala kurs ges via Adhd-center mellan 19 och 26 juni

Att ha ett barnbarn, en familjevän eller en brorsdotter med adhd/add kan vara förenat med många tankar och frågor. Genom kursen kan du lära dig mer om vad funktionsnedsättningen innebär och hur du kan vara ett stöd.

Se mer

Denna digitala kurs ges via Adhd-center mellan 11 och 18 december

Att ha ett barnbarn, en familjevän eller en brorsdotter med adhd/add kan vara förenat med många tankar och frågor. Genom kursen kan du lära dig mer om vad funktionsnedsättningen innebär och hur du kan vara ett stöd.

Se mer

2024-08-16

13 - 16

Aulan, Rosenlund

Det är vanligt att barn och ungdomar med autism även har adhd/add. Vi fördjupar oss i diagnoserna och du får möjlighet att byta erfarenheter med andra föräldrar till barn och tonåringar med dubbeldiagnos.

Se mer

2024-08-21, Flera tillfällen

13 - 16

Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

I denna fördjupning går vi igenom metoder som underlättar för dig att bevara lugnet och metoder att hantera barnets/tonåringens starka känslor.

Se mer

2024-08-22, Flera tillfällen

9 - 13

Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

Många föräldrar till barn och tonåringar med adhd/add beskriver en tillvaro kantad av återkommande konflikter eller låsningar. Vi går igenom strategier för att lättare förstå, förebygga och hantera dessa situationer.

Se mer

2024-09-03, Flera tillfällen

13 - 16

Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

Under fyra träffar samtalar vi om problematisk skolfrånvaro, om hur du kan kommunicera med skolan och omvärlden, hur du kan stötta ditt barn samt hur du kan ta hand om dig själv på bästa sätt.

Se mer

2024-09-03

17 - 19

Aulan, Rosenlund

Denna kvällsworkshop riktar sig till dig som vill lära dig mer om motivation. Du får möjlighet att fundera och diskutera kring hur du kan hjälpa ditt barn framåt.

Se mer

2024-09-05, Flera tillfällen

9 - 10.30

Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

På denna fördjupning får du och din vuxna lära er mer om hur ni kan hjälpas åt för att förenkla vardagen.

Se mer

2024-09-16

17.30 - 19.30

Rinkebysalen, Källarplan, Rinkeby Folkets hus, Skårbygränd 1

Det här är en föreläsning om hur du kan hjälpa barn och ungdomar med adhd att hitta motivation. I föreläsningen går vi igenom varför just motivation hänger ihop med adhd och fokuserar på konkreta sätt att jobba med motivation i vardagen. Föreläsningen riktar sig till dig som är vuxen anhörig, till exempel förälder eller släkting.

Se mer

2024-09-25

17 - 19

Aulan, Rosenlund

Kunskap och förståelse till viktiga vuxna i familjens närhet - till denna föreläsning kan du som förälder bjuda in släktingar och vänner som du tycker behöver kunskap om ditt barns/din tonårings diagnos.

Se mer

2024-10-01, Flera tillfällen

9.30 - 12

Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

När tillvaron kantas av återkommande konflikter eller låsningar är det värdefullt att stanna upp och analysera beteenden för att se mönster och hitta lösningar. I kursen får du lära dig mer om hur du kan göra.

Se mer

2024-10-01

17 - 19

Aulan, Rosenlund

Har du ett barn eller en tonåring som tillbringar många timmar framför en skärm? Eller är du orolig för hur ditt barn påverkas av sitt skärmanvändande?

Se mer

2024-10-03, Flera tillfällen

13 - 16

Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

I denna fördjupning går vi igenom metoder som underlättar för dig att bevara lugnet och metoder att hantera barnets/tonåringens starka känslor.

Se mer

2024-10-11, Flera tillfällen

9 - 12

Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

I denna fördjupning går vi igenom olika sätt att göra en energikartläggning och olika sätt att få till struktur i vardagen samt hur kognitivt stöd kan underlätta i det dagliga livet.

Se mer

2024-10-11

9 - 12

Aulan, Rosenlund

Det är vanligt att barn och ungdomar med autism även har adhd/add. Vi fördjupar oss i diagnoserna och du får möjlighet att byta erfarenheter med andra föräldrar till barn och tonåringar med dubbeldiagnos.

Se mer

2024-10-15

17 - 19

Aulan, Rosenlund

För dig som vill höra en rektor föreläsa om sådant som kan vara bra att veta som förälder vad gäller grundskolan.

Se mer

2024-10-22

17 - 19

Aulan, Rosenlund

En föreläsning för dig som vill veta mer om hur adhd kan yttra sig hos flickor och kvinnor.

Se mer

2024-11-05

17 - 18.30

Aulan, Rosenlund

Denna föreläsning riktar sig både till dig som är en tjej i tonåren med adhd/add och till viktiga vuxna i din närhet, exempelvis en förälder. Tanken är att ni ska kunna gå tillsammans, lära er mer och diskutera med varandra.

Se mer

2024-11-06

17.30 - 19.30

Rinkeby Folkets hus, Skårbygränd 1

Har du ett barn eller en ungdom som tillbringar många timmar framför en skärm? Oroar det dig? Adhd-center presenterar vad forskningen säger idag om skärmanvändande och adhd. Vi varvar korta föreläsningspass med diskussioner i små grupper.

Se mer

2024-11-07, Flera tillfällen

13 - 16

Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

Under fyra träffar samtalar vi om problematisk skolfrånvaro, om hur du kan kommunicera med skolan och omvärlden, hur du kan stötta ditt barn samt hur du kan ta hand om dig själv på bästa sätt.

Se mer

2024-11-12

17 - 19

Aulan, Rosenlund

Temaföreläsning om stress och det utmanande föräldraskapet som riktar sig till föräldrar som har barn och/eller tonåringar med adhd/add. 

Se mer

2024-11-13, Flera tillfällen

9 - 10.30

Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

På denna fördjupning får du och din vuxna lära er mer om hur ni tillsammans kan planera er fritid med och utan skärm.

Se mer

2024-11-19

17 - 19

Aulan, Rosenlund

Denna kvällsworkshop riktar sig till tonåringar tillsammans med en förälder eller en annan viktig vuxen. Tillsammans med andra deltagare kommer ni få arbeta med att hitta fler sätt att komma framåt i vardagen.

Se mer

2024-11-26, Flera tillfällen

9 - 10.30

Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

På denna fördjupning får du och din vuxna lära er mer om hur ni kan hjälpas åt för att förenkla vardagen.

Se mer

2024-11-26

17 - 19

Aulan, Rosenlund

Många med adhd kan ha nytta av läkemedel för att minska sina adhd-symtom. Under föreläsningen får du lära dig mer om medicinsk behandling vid adhd för barn och ungdomar, preparat och vanliga biverkningar.

Se mer

2024-12-03

17 - 19

Aulan, Rosenlund

Har du ett barn eller en tonåring som tillbringar många timmar framför en skärm? Eller är du orolig för hur ditt barn påverkas av sitt skärmanvändande?

Se mer

2024-12-04, Flera tillfällen

9 - 12

Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

I denna fördjupning går vi igenom metoder som underlättar för dig att bevara lugnet och metoder att hantera barnets/tonåringens starka känslor.

Se mer

2024-12-05, Flera tillfällen

13 - 16

Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

Syftet med denna fördjupning är att förbättra kommunikationen med sin tonåring, stärka relationen och fånga goda stunder.

Se mer

2024-12-10

13 - 16

Aulan, Rosenlund

Det är vanligt att barn och ungdomar med autism även har adhd/add. Vi fördjupar oss i diagnoserna och du får möjlighet att byta erfarenheter med andra föräldrar till barn och tonåringar med dubbeldiagnos.

Se mer

2024-12-11, Flera tillfällen

13 - 16

Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

Många föräldrar till barn och tonåringar med adhd/add beskriver en tillvaro kantad av återkommande konflikter eller låsningar. Vi går igenom strategier för att lättare förstå, förebygga och hantera dessa situationer.

Se mer

2024-12-17

13 - 16

Aulan, Rosenlund

Föreläsningen ger grundläggande kunskap om adhd och add med fokus på strategier för dig som arbetar med barn och ungdomar. Du får även tips på litteratur och hemsidor så att du kan gå vidare och lära dig mer om adhd och add efter föreläsningen.

Se mer

1/1