Fördjupning: Energikartläggning och struktur i vardagen

  • 2024-10-11

  • 9 - 12

  • Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

I denna fördjupning går vi igenom olika sätt att göra en energikartläggning och olika sätt att få till struktur i vardagen samt hur kognitivt stöd kan underlätta i det dagliga livet.

Att få till vardagen kan vara svårt för många familjer där en eller flera har adhd. Denna fördjupning riktar sig till föräldrar som vill fördjupa sig i strategin ”Struktur i vardagen” och som även vill lära sig med om hur man kan kartlägga barnets/tonåringens vardag utifrån ett energiperspektiv. 

Denna fördjupning innehåller tre träffar. Under träffarna får ni även möjlighet att dela erfarenheter och tips med varandra. Föreläsningspass varvas med diskussioner och planering utifrån en arbetsbok. Arbetsboken kan du använda för att öva mellan träffarna på det som diskuterats under kursträffarna.

Praktisk information om kursen

Adhd-centers fördjupningar är framtagna för er föräldrar som vill lära er mer om de strategier som finns med i grundkursen STRATEGI eller inom andra områden.

Denna fördjupning innehåller tre träffar som är tre timmar långa. Mellan träffarna får man en hemuppgift att jobba med till nästa träff. Den följs sedan upp och blir en del av arbetet mot ert nästa steg med strategin.  

Tider och datum

Träff 1: 11 oktober klockan 09:00-12:00

Träff 2: 18 oktober klockan 09:00-12:00

Träff 3: 25 oktober klockan 09:00-12:00

Anmälan och avbokning

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. Du kan anmäla dig själv, andra föräldrar och bonusföräldrar.

Om du har anmält dig eller någon annan som inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Genom att trycka på knappen nedan kommer du till anmälan för alla fördjupningskurser i vårt anmälningssystem PingPong.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Adhd-center