Temaföreläsning: Stress och det utmanande föräldraskapet

  • 2024-11-12

  • 17 - 19

  • Aulan, Rosenlund

Temaföreläsning om stress och det utmanande föräldraskapet som riktar sig till föräldrar som har barn och/eller tonåringar med adhd/add. 

Föräldrar som har barn med adhd upplever ofta stress i vardagen. Hur förhindrar man då att själv bli utmattad? Vad är viktigt att tänka på när man är förälder till ett barn med adhd där tillvaron ofta är prövande för både barn och förälder? 
 
Föreläsningen belyser både risk- och friskfaktorer och ger tips på hur man hanterar ett föräldraskap som ofta är utmanande. 
 
Föreläsaren Bella Stensnäs är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av arbete med stressrelaterad ohälsa.

Om Adhd-centers temaföreläsningar

Temaföreläsningarna är ett komplement till Adhd-centers kursutbud. En möjlighet för er att fördjupa er i ett specifikt ämne.

Våra temaföreläsningar riktar sig i första hand till dig som är förälder men du kan också ta med dig en närstående person (över 18 år). Begreppet adhd används i föreläsningstexterna som samlingsbeteckning för både adhd och add.

Avbokning

Tid och plats

Föreläsningen är två timmar lång.

Tid: Klockan 17:00-19:00

Plats: Aulan, Rosenlunds sjukhus

Extra information: Det finns ett fik inne på Rosenlunds sjukhus som vanligtvis stänger kl. 16:30 men som ibland har öppet till 17:00. Behöver ni något att äta eller att dricka så rekommenderar vi att ni handlar med er något på vägen för att säkra upp inför kvällsföreläsningen. 

Avbokning

Om du har anmält dig men inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Anmälan

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. 

Genom att trycka på knappen nedan kommer du till anmälan för alla temaföreläsningar i vårt anmälningssystem PingPong.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Adhd-center