För närstående: En föreläsning om adhd/add för övrig släkt och vänner

  • 2024-09-25

  • 17 - 19

  • Aulan, Rosenlund

Kunskap och förståelse till viktiga vuxna i familjens närhet - till denna föreläsning kan du som förälder bjuda in släktingar och vänner som du tycker behöver kunskap om ditt barns/din tonårings diagnos.

Till denna föreläsning kan du som är vårdnadshavare till ett barn med adhd bjuda in släktingar och vänner över 18 år som du tycker behöver mer kunskap om adhd. Även syskon över 18 år är varmt välkomna att delta. 

Vi brukar rekommendera att du som är förälder eller bonusförälder istället går grundkursen. Denna kurs riktar sig inte heller till mor- och farföräldrar. Vi rekommenderar att de istället deltar i den kurs som vänder sig specifikt till mor- och farföräldrar.

 

Praktisk information

Avbokning

Om du har anmält någon till kursen som får förhinder, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan. Vi får då möjlighet att erbjuda en annan mor- eller farförälder plats på kurstillfället.

Anmälan

Du som är vårdnadshavare anmäler släkt och vänner till föreläsningen.

Du som anmäler ansvarar för att vidarebefordra den information du får via e-post så som kursbekräftelser och information om datum och tider till den som ska gå kursen.

Genom att trycka på knappen nedan kommer du till anmälan för alla kurser för närstående i vårt anmälningssystem PingPong.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Adhd-center