Fördjupning för barn 9-12 år: Min skärmtid

  • 2024-11-13

  • 9 - 10.30

  • Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

På denna fördjupning får du och din vuxna lära er mer om hur ni tillsammans kan planera er fritid med och utan skärm.

Fördjupningen riktar sig till dig som är 9-12 år med adhd/add som tidigare har gått Skills!

Du deltar tillsammans med en vuxen och kommer att få samarbeta med din vuxna i olika övningar. Du får också dela erfarenheter och tips med jämnåriga barn.

Om fördjupningen

På denna fördjupning får du och din vuxna lära er mer om hur ni tillsammans kan planera er fritid med och utan skärm. Under fördjupningen kommer vi prata om varför det är lätt att fastna i skärm och hur du och din vuxna kan hjälpas åt så att ni inte missar andra roliga eller viktiga saker. Vi kommer prata om varför det är viktigt att tänka på fysisk aktivitet samt ge förslag på olika hjälpare som kan underlätta i planeringen av er fritid.
 
Vi kommer inte komma med riktlinjer för skärmanvändande, men ge stöd för att var och en utifrån sina behov ska få en balanserad skärmanvändning. 

Praktisk information

Fördjupningen är på två träffar som är 1,5 h långa med 1-2 pauser. 

Kursträffar:

Träff 1: Onsdagen den 13 november klockan 09:00-10:30

Träff 2: Onsdagen den 27 november klockan 09:00-10:30

Anmälan och avbokning

Om du har anmält dig men inte kan närvara, kom ihåg att lämna avanmäla dig eller lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30. Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Genom att trycka på knappen nedan kommer du som är vårdnadshavare till Adhd-centers kurser för barn 9-12 år.

Om du får problem med kursanmälan, kontakta oss på kurser.adhd.slso@regionstockholm.se

Habilitering, Adhd/add, Barn, Person med funktionsnedsättning, Adhd-center