För barn 9-12 år: Skills - barnutbildning om adhd/add

 • Adhd-center, Rosenlund

Barnutbildning om adhd och add. Grupper för barn 9–12 år som vill lära sig mer om adhd och hur en kan ta kontroll över vardagen. Vid tillfällena deltar barnen tillsammans med en förälder.

Skills är en grundläggande utbildning om adhd/add som tar upp vad som kan bli svårt när man har adhd och hur man kan ta kontroll över vardagen. Under utbildningen får du tillfälle att lära dig mer och träffa andra jämnåriga som också har adhd/add. Gruppen för barn 9-12 år omfattar två träffar som är en och en halv timme långa med 1-2 pauser. 

Skills riktar sig ENDAST till barn som vet om att de har adhd och som vill lära sig mer om sin diagnos. 

Träffarna bygger på varandra, där träff 1 ger grundläggande information om adhd och träff 2 tar upp information om hjälpare i vardagen. 

Inför anmälan:

 • Vi rekommenderar starkt att du som vårdnadshavare har tagit del av Adhd-centers grundkurs innan du anmäler ditt barn till Skills.
 • Vi rekommenderar även att du som vårdnadshavare tar hänsyn till ditt barns motivation att gå kursen vid anmälan. 
 • Du som vårdnadshavare till ett barn 9-12 år är med på träffarna
 • Det finns möjlighet att välja grupp utifrån barnets form av adhd. Kontrollera så att du bokar dig på rätt kurs:
  • Barn 9-12 år - Adhd
  • Barn 9-12 år - Add 
  • Barn 9-12 år - Både adhd/add

Avbokning och återbud

Om ni har anmält er men inte kan delta på kursen, vänligen avboka så snart som möjligt. Platsen kan då gå till någon annan.

Om ni får förhinder och inte kan närvara på en träff, lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30. 

Genom att klicka på knappen för anmälan nedan kommer du till alla bokningsbara kurser för barn med adhd/add som är 9-12 år i vårt anmälningssystem PingPong.

 

Habilitering, Adhd/add, Barn, Person med funktionsnedsättning, Adhd-center