För pedagoger och andra yrkesverksamma: Att arbeta med barn och unga som har adhd

  • 2024-12-17

  • 13 - 16

  • Aulan, Rosenlund

Föreläsningen ger grundläggande kunskap om adhd och add med fokus på strategier för dig som arbetar med barn och ungdomar. Du får även tips på litteratur och hemsidor så att du kan gå vidare och lära dig mer om adhd och add efter föreläsningen.

Du som vårdnadshavare anmäler barnets pedagoger till föreläsningen (eller andra yrkesverksamma) . Kom ihåg att fråga tänkt pedagog om de vill och har möjlighet att komma på föreläsningen innan du bokar in dem. 

Föreläsningen hålls på Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12.

Föreläsningen är kostnadsfri.

Deltagarbekräftelse

Du som anmäler pedagogen kommer få bekräftelsemejl och kalenderinbjudan till föreläsningsdatumet. Har du pedagogens e-post kan du vidarebefordra både bekräftelsen och kalenderinbjudan till pedagogen. Viktigt att även informera pedagogen om vilket barn de går för, det behövs för avprickning och journalföring. 

Anmälan och avbokning

Om den du har anmält till föreläsningen inte kan komma, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30. Platsen kan då gå till någon annan.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Genom att trycka på knappen nedan kommer du som är vårdnadshavare till anmälan i vårt anmälningssystem PingPong.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Adhd-center