Temaföreläsning: Om adhd hos flickor och kvinnor - för ungdomar tillsammans med en viktig vuxen

  • 2024-11-05

  • 17 - 18.30

  • Aulan, Rosenlund

Denna föreläsning riktar sig både till dig som är en tjej i tonåren med adhd/add och till viktiga vuxna i din närhet, exempelvis en förälder. Tanken är att ni ska kunna gå tillsammans, lära er mer och diskutera med varandra.

Emma Linna, psykolog och specialist i psykologisk behandling, föreläser om hur adhd kan yttra sig hos flickor och kvinnor, hur vanligt det är, hormoners påverkan samt om psykiatriska bekymmer som ofta kan förekomma samtidigt.

Temaföreläsningarna är ett komplement till Adhd-centers kursutbud. En möjlighet för er att fördjupa er i ett specifikt ämne. 

Avbokning

Tid och plats

Tid: Klockan 17:00-18:30

Plats: Aulan, Rosenlunds sjukhus

Extra information: Det finns ett fik inne på Rosenlunds sjukhus som vanligtvis stänger kl. 16:30 men som ibland har öppet till 17:00. Behöver ni något att äta eller att dricka så rekommenderar vi att ni handlar med er något på vägen för att säkra upp inför kvällsföreläsningen. 

Avbokning

Om du har anmält dig men inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Anmälan

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. 

Till denna föreläsning anmäler du en tonåring med en medföljande vuxen.

Genom att trycka på knappen nedan kommer du till anmälan för alla temaföreläsningar i vårt anmälningssystem PingPong.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Adhd-center