Digital fördjupning: Kommunicera med sin tonåring

Denna digitala fördjupningskurs ger dig konkreta verktyg för att förbättra kommunikationen till din tonåring.

Fördjupningen är en fortsättning av grundkursen och för att få ut så mycket som möjligt av en fördjupning rekommenderar vi att du först deltar i vår grundkurs.

En viktig del i kursen är att stärka din relation till din tonåring genom att anpassa din kommunikationsstil. Du kommer få öva på detta genom att fånga goda stunder och validera/bekräfta din tonåring på ett effektivt sätt. Kunskap om känsloreglering, att hantera starka känslor och planering framåt ingår också i kursen.

Denna digitala fördjupningskurs har tre delar. Du gör en del per vecka under tre veckor. I den första delen får du fördjupa dig i en av strategierna samt gör upp en plan för hur du vill använda strategin hemma under veckan. I de resterande två delarna följs det upp hur det har gått att använda strategin och du får planera för kommande steg. Föreläsningsfilmer varvas med reflektion, rollspel och planering med hjälp av formulär.

De digitala kurserna innehåller inte något erfarenhetsutbyte eller möten med andra föräldrar! Önskar du det, bör du anmäla dig till en kurs på plats på Adhd-center i stället.

Praktisk information om kursen

Kurstid

Startdatum: 2 oktober 2024

Slutdatum: 23 oktober 2024

Inloggning

Kursen ges via 1177:s e-tjänst Stöd och behandling, SoB:

www.sob.1177.se

  • Inloggningsinformation får du under kursstartsdagen per e-post.
  • Kontrollera att meddelandet inte hamnat i spam- eller skräpmapp.
  • Inloggning sker med BankID.

Anmälan och avbokning

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. Du kan anmäla dig själv, andra föräldrar och bonusföräldrar.

Avboka din plats så snart du vet att du inte kan komma.

  • Om man inte hinner ta del av hela kursen inom avsatt tid finns möjlighet att anmäla sig igen vid senare kurstillfälle. Skriv gärna till din behandlare i den digitala kursen och fråga hur du kan göra.
  • Avbokning ska ske 24 timmar innan kursstart, annars betraktas det som sent återbud och noteras i patientjournal. 
  • Om man inte påbörjar kursen inom kurstiden och inte heller meddelar Adhd-center om detta kommer det att räknas som ett uteblivet besök. Uteblivna besök registreras också i patientjournal. 

Avboka via:

Genom att trycka på knappen nedan kommer du till anmälan för alla digitala fördjupningar i vårt anmälningssystem PingPong.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Webbkurs