För ungdomar 13-17 år: Skills - Ungdomsutbildning om adhd/add

  • Adhd-center, Rosenlund

Ungdomsutbildning om adhd och add. Grupper för ungdomar 13-15 år respektive 15-17 år som vill lära sig mer om adhd, vad som kan bli problem och hur en kan ta kontroll över vardagen.

Skills är en grundläggande utbildning om adhd/add som tar upp vad som kan bli svårt när man har adhd och hur man kan ta kontroll över vardagen. Under utbildningen får du tillfälle att lära dig mer och träffa andra jämnåriga som också har adhd/add.

Grupperna för tonåringar delas upp utifrån åldrarna 13-15 år och 15-17 år. Skills ungdomsutbildning omfattar tre träffar. Samtliga träffar är en och en halv timme långa med en till två

Skills riktar sig ENDAST till ungdomar som vet om att de har adhd och som vill lära sig mer om sin diagnos. 

Träffarna bygger på varandra, där träff 1 ger grundläggande information om adhd och kommande träffar tar upp information om hur man kan få vardagen att fungera bättre. 

Inför anmälan

  • Vi rekommenderar starkt att du som vårdnadshavare har tagit del av Adhd-centers grundkurs innan du anmäler ditt barn till Skills.
  • Vi rekommenderar även att du som vårdnadshavare tar hänsyn till ditt barns motivation att gå kursen vid anmälan. 
  • Du som vårdnadshavare är INTE med på träffarna för tonåringar 13-17 år
  • Skills är uppdelad utifrån ålder. Kontrollera så att bokningen gör för rätt åldersgrupp:
    • Tonår 13-15 år - Både adhd/add
    • Tonår 15-17 år - Både adhd/add 

Avbokning och återbud

Om du har anmält en ungdom som inte kan delta på kursen, vänligen avboka så snart som möjligt. Platsen kan då gå till någon annan.

Om ungdomen inte kan närvara vid en träff, lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan. 

Lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Anmälan

Vårdnadshavare kan anmäla tonåringen via kursbokningssystemet PingPong. Länken till anmälan nedan går direkt till alla Adhd-centers kurser för tonåringar.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Person med funktionsnedsättning, Adhd-center