För mor- och farföräldrar till barn upp till 12 år: Heldagskurs

  • Adhd-center, Rosenlund

Heldagskurs speciellt för mor- och farföräldrar på Adhd-center. Du som mor- eller farförälder kommer att få grundkunskaper om adhd och add utifrån ett familjeperspektiv och få diskutera hur du kan vara ett stöd.

Att ha ett barnbarn med adhd/add kan vara förenat med många tankar och frågor. Vid den här endagskursen får mor- eller farföräldrar till barn som är registrerade vid Adhd-center veta mer om vad funktionsnedsättningen innebär och beror på. De får också råd om hur de bäst kan stötta sitt barnbarn och den övriga familjen. Föreläsningspassen varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte med fokus på hur mor- och farföräldrar kan stödja barnet med adhd samt dess syskon och föräldrar. 

Praktisk information

Tid och upplägg

Heldagskursen hålls klockan 09:00-15:00 och är uppdelad i två delar:

1. Förmiddag klockan 09:00-12:00: Värt att veta om adhd/add

Paus för lunch klockan 12:00-13:00

2. Eftermiddag klockan 13:00-15:00: Hur kan du stötta familjen

Under förmiddagen och eftermiddagens raster serverar vi kaffe till deltagarna på mor- och farförälderkursen.

Lunch behöver deltagarna stå för själva. Utanför aulan inne på Rosenlund finns möjlighet att äta medhavd mat (mikrovågsugn finns inte tillgänglig). Det finns även lunchrestauranger i närområdet, en inne på Rosenlunds sjukhus (där Adhd-center ligger) och ett urval i gångavstånd runt sjukhusområdet. 

Avbokning

Om du har anmält någon till kursen som får förhinder, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan. Vi får då möjlighet att erbjuda en annan mor- eller farförälder plats på kurstillfället.

Anmälan

Du som är vårdnadshavare kan anmäla mor- och farföräldrar till heldagskursen. Vi rekommenderar varmt att du har gått vår grundkurs för föräldrar innan du anmäler ditt barns mor- och farföräldrar till detta seminarium.

Du som anmäler ansvarar för att vidarebefordra den information du får via e-post så som kursbekräftelser och information om datum och tider till den som ska gå kursen.

Genom att trycka på knappen nedan kommer du till anmälan för alla kurser för närstående i vårt anmälningssystem PingPong.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Adhd-center