Navigator ACT

 • Adhd-center, Rosenlund, Tideliusgatan 12

För dig som känner dig nedstämd, orolig och/eller stressad i ditt föräldraskap till ett barn med funktionsnedsättning. Föräldragruppen Navigator ACT baseras på Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Föräldragruppen baseras på Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en form av kognitiv beteendeterapi (KBT). ACT har vetenskapligt stöd i behandling av depression, ångest och stress.

Navigator ACT är en gruppbehandling för dig som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning och som upplever stress, oro eller nedstämdhet i ditt föräldraskap. Syftet med gruppen är att främja välmående och ett flexibelt förhållningssätt. I gruppen övar du bland annat på acceptans, medveten närvaro samt att göra förändringar i ditt liv för det som är viktigt på riktigt samt vila och återhämtning. Du får även möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar.

Förutsättningar för att delta

 • Du är förälder till ett barn med adhd/add som är upp till 17 år gammalt.
 • Du upplever stress, nedstämdhet eller oro i ditt föräldraskap, som påverkar ditt mående.
 • Du kan delta vid alla grupptillfällen.
 • Du är motiverad och kan delta i grupp. Par får inte gå i samma grupp.

Innehåll

 • Hantera stress och andra påfrestningar i ditt föräldraskap.
 • Bli medveten om tankar och känslors påverkan när du mår dåligt.
 • Öva acceptans för dina och ditt barns jobbiga upplevelser.
 • Reflektera över vad du behöver acceptera och vad du kan förändra.
 • Vara medvetet närvarande i vardagen med ditt barn i både lätta och svåra stunder.
 • Undersöka vad som är viktigt i ditt föräldraskap och inom andra delar av livet.
 • Se situationer ur flera perspektiv.
 • Stanna upp och agera så att du känner dig nöjd efteråt i olika
  föräldraskapssituationer.
 • Minska dömande inre dialog och kommunicera mer framkomligt med dig själv och ditt barn.
 • Framhärda och genomdriva dina åtaganden även i svåra stunder.
 • Känna medkänsla med ditt barn och dig själv.

Praktisk information och intresseanmälan

En grupp med cirka 16 föräldrar ses vid 5 tillfällen under terminen samt vid en uppföljande träff efter tre månader. Information varvas med gruppdiskussioner och upplevelsebaserade övningar. Mellan grupptillfällen görs hemuppgifter för att praktisera nya förhållningssätt i vardagen.

I denna grupp har vi inte möjlighet att ha tolk.

Du gör en intresseanmälan. Innan gruppen kontaktas du per telefon för att se om gruppen kan passa dig utifrån ditt aktuella mående och din vardagssituation. Intresseanmälan garanterar inte plats i gruppen.

OBS! Den första Navigator ACT-gruppen för vårterminen 2024 är fullbokad. Intresseanmälan till den andra gruppen öppnar den 10 januari.

Genom att trycka på knappen nedan kommer du till intresseanmälan för Navigator ACT i vårt anmälningssystem PingPong.

 

Mer om Navigator ACT

Podden Funka olika har träffat Camilla och Max, föräldrar till ett barn med autism. Tillsammans med psykologen Bella Berg pratar vi om hur Navigator ACT kan hjälpa.
Lyssna på avsnittet Verklighetsglapp, medveten närvaro och acceptans

Navigator ACT har utvecklats i samverkan med KIND på Karolinska institutet. Tidningen Funktion i fokus har skrivit om forskningsprojektet. 
Gruppinsatsen Navigator ACT minskar stress 

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Anhöriginsats