Navigator ACT minskar stress hos föräldrar

Navigator ACT bidrar till minskad stress och psykisk ohälsa hos deltagarna. Det visar de första resultaten från ett treårigt forskningsprojekt.

Illustration ACT
Illustration: Jens Magnusson

Navigator ACT ÄR en behandling i grupp för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Hittills har omkring 700 föräldrar fått insatsen. Deltagarna får bland annat verktyg för stressreduktion, hjälp att acceptera sitt unika föräldraskap och ha medkänsla med sig själv. Behandlingen är baserad på Acceptance Committment Therapy (ACT).

Bara fem tillfällen

Navigator ACT bidrar till minskad stress och psykisk ohälsa hos deltagarna. Det visar de första resultaten från ett treårigt forskningsprojekt som avslutades i juni 2020. Projektet är ett samarbete mellan Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, andra habiliteringar i Sverige och KIND, Karolinska institutet.

– Det är ett fantastiskt resultat, särskilt med tanke på att Navigator ACT bara består av fem behandlingstillfällen, säger Tiina Holmberg Bergman, specialistpsykolog vid Habilitering & Hälsa och samordnare för Navigator ACT.

"Det bästa som hänt mig"

Av de föräldrar som ingår i den aktuella delstudien fullföljde 80 procent behandlingen, vilket är ett högt deltagande.

– Navigator ACT är omtyckt av föräldrarna och det ökar benägenheten att fullfölja behandlingen. ”ACT-gruppen är det bästa som hänt mig” och ”Jag kan se mitt barn som han är – inte bara diagnosen”, är exempel på kommentarer från föräldrar.

Olika funktionsnedsättningar

Tidigare var flertalet deltagare föräldrar till barn med autism och adhd men metoden fungerar även för föräldrar till barn med till exempel intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller rörelsenedsättning.

– Andelen föräldrar till barn med andra funktionsnedsättningar än autism och adhd har ökat för varje termin. I vissa grupper är de nu i majoritet.

Effektiva verktyg

Navigator ACT ges av habiliteringen i 15 regioner. Störst antal utbildade gruppledare finns i Region Stockholm och Region Skåne. Gruppledarna är psykologer, kuratorer, specialpedagoger eller logopeder.

– Gruppledarutbildningen får genomgående högt betyg i utvärderingar. Många lyfter särskilt fram att Navigator ACT har gett dem en ny struktur och effektiva verktyg som de även kan använda i individuella insatser till patienter och anhöriga, säger Bella Berg, ansvarig för gruppledarutbildningen som ges via Habilitering & Hälsas personalutbildning.

Webbversion på 1177.se

Navigator ACT har hittills fått medel från Projekt Psykisk hälsa, SKR, Sveriges kommuner och regioner. Ett nytt treårigt projekt för digitalisering av Navigator ACT finansieras av det statliga forskningsrådet Forte.

Webbversionen kommer att ligga på den nationella plattformen Stöd och behandling som en del av 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Studien om Navigator ACT 

 

Mer om Navigator ACT

Podden Funka olika har träffat Camilla och Max, föräldrar till ett barn med autism. Tillsammans med psykologen Bella Berg pratar vi om hur Navigator ACT kan hjälpa.
Lyssna på avsnittet Verklighetsglapp, medveten närvaro och acceptans

Navigator ACT har utvecklats i samverkan med KIND på Karolinska institutet. Tidningen Funktion i fokus har skrivit om forskningsprojektet. 
Gruppinsatsen Navigator ACT minskar stress 

Vill du läsa mer om föräldraskap?

Ta del av artiklar, forskning och tips.

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus

Senast ändrad 2023-06-13

Skribent: Gunilla Eldh