Många aktörer ger stöd till föräldrar

Kommuner, intresseorganisationer, habilitering och övrig hälso- och sjukvård erbjuder olika former av stöd och behandling.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan få insatser individuellt eller i grupp. Vilka insatser varierar beroende på var i landet man bor.

Kommunens LSS-handläggare kan erbjuda olika former av avlastning, exempelvis avlösning i hemmet. I en del kommuner kan föräldrar till barn med funktionsnedsättning få stöd och vägledning av en anhörigkonsulent.

Habiliteringen och andra vårdgivare erbjuder stressreducerande behandling, till exempel Navigator ACT som nu ges i flera regioner. Det finns också stöd till föräldrar med egen diagnos, till exempel asdforalder.se som riktar sig till föräldrar med en diagnos inom autismspektrumet.

"Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning" är ett utbildningspaket för personal inom barnhälsovården som Socialstyrelsen tagit fram. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) forskar och sprider kunskap om anhörigas perspektiv, bland annat genom filmer och webbinarier, digitala seminarier.

Många intresseorganisationer erbjuder stöd till anhöriga på lokal och regional nivå. Riksförbundet Attention har tagit fram ett informationsmaterial om att vara anhörig. Anhörigas riksförbund står bakom anhorighandboken.se samt anhoriglinjen.se som ger stöd och kunskap i anhörigfrågor.

På funktionshindersguiden.se finns kortfattad samlad information om stöd till anhöriga. Där finns även broschyren Stöd till dig som är anhörig som kan skrivas ut eller beställas.

Vill du läsa mer om föräldraskap?

Ta del av artiklar, forskning och tips.

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus

Senast ändrad 2021-08-04

Skribent: Ann-Charlotte Englund Jönsson