Adhd/add – Digital grundkurs för föräldrar

En grundkurs för föräldrar till barn eller tonåringar upp till 17 år med adhd. En kurs med kunskap om adhd/add, strategier i vardagen och samhällets stöd. Med undertexter på svenska eller engelska.

Vi rekommenderar att alla föräldrar som kommer till oss börjar med vår grundkurs. Den digitala grundkursen bygger på föräldrautbildningen STRATEGI och är uppdelad på fem lektioner. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vad adhd innebär, hur det tar sig uttryck i barndomen och vad man som förälder kan göra för att få vardagen att fungera. Information om samhällets och skolans stödinsatser ges.

Kursen innehåller filmer, kunskaps- och reflektionsfrågor samt hemuppgifter. Kursen ges på svenska med svensk undertext. Den kan även ges med engelsk undertext.

Den digitala kursen innehåller inte något erfarenhetsutbyte eller möten med andra föräldrar. Önskar du det, bör du gå kursen på plats på Adhd-center i stället.

Kursen riktar sig till dig som har ett barn eller en tonåring med adhd som är inskriven på Adhd-center. Du som vårdnadshavare anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. Vårdnadshavare kan även anmäla bonusföräldrar till kursen.

Digitalt finns kursen i två versioner:

  • Adhd/add – En digital grundkurs för föräldrar till barn upp till 12 år
  • Adhd/add – En digital grundkurs för föräldrar till tonåringar 13 till 17 år

Se PingPong för aktuella datum.

Praktisk information

Du tar del av varje lektions innehåll när det passar dig, inom given kursomgång. Lektionerna öppnas successivt av kursledare och du har tillgång till en lektion i taget.

Du ska ha slutfört minst en lektion inom två veckor från kursstart, för att inte förlora din plats på kursen. Du kan i övrigt genomföra kursen i den takt som passar dig. Rekommenderad kurstakt är en lektion per vecka. Kursen ska vara slutförd inom 5 veckor från kursstart.

Om du har anmält dig men inte kan delta i den valda kursomgången, vänligen lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Kursens digitala plattform

Kursen ges via 1177:s e-tjänst Stöd och behandling, SoB:

www.sob.1177.se

Genom att trycka på knappen nedan kommer du till anmälan för den digitala grundkursen i vårt anmälningssystem PingPong.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Webbkurs