Digital fördjupning: Att förebygga beteendeproblem

En webbkurs som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Kursen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Den här kursen ger dig som är förälder strategier och verktyg för att förebygga beteendeproblem. Du får också tips och råd om hur du kan få bättre ork i vardagen och ökad tilltro till dig själv som förälder. Kursen riktar sig till föräldrar till barn 3-17 år med funktionsnedsättning.

Ämnen vi tar upp är:

  • Samvaro med barnet
  • Verktyg för en bättre vardag
  • Hur du kan ta hand om dig själv

Om digitala kurser på Adhd-center

Adhd-centers digitala kurser riktar sig i första hand till dig som är förälder men du har möjlighet att delta tillsammans med någon genom din inloggning.

Begreppet adhd används i föreläsningstexterna som samlingsbeteckning för både adhd och add.

De digitala kurserna innehåller inte något erfarenhetsutbyte eller möten med andra föräldrar! Önskar du det, bör du anmäla dig till en kurs på plats på Adhd-center i stället.

Praktisk information om kursen

Kurstid

Du gör kursen vid din dator, surfplatta eller smartphone. Kursen tar 1-2 timmar att gå igenom och innehåller några reflektionsuppgifter. Kursen är öppen under tre veckor. Under den tiden kan du logga in och ut så många gånger du behöver och när du vill på dygnet.

Kursen ges flera gånger per termin via Adhd-center. Klicka på knappen för anmälan för att hitta specifika datum.

Inloggning

Kursen ges via 1177:s e-tjänst Stöd och behandling, SoB:

www.sob.1177.se

  • Inloggningsinformation får du under kursstartsdagen per e-post.
  • Kontrollera att meddelandet inte hamnat i spam- eller skräpmapp.
  • Inloggning sker med BankID.

Anmälan och avbokning

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. Du kan anmäla dig själv, andra föräldrar och bonusföräldrar.

Avboka din plats så snart du vet att du inte kan komma.

  • Om man inte hinner ta del av hela kursen inom avsatt tid finns möjlighet att anmäla sig igen vid senare kurstillfälle. Skriv gärna till din behandlare i den digitala kursen och fråga hur du kan göra.
  • Avbokning ska ske 24 timmar innan kursstart, annars betraktas det som sent återbud och noteras i patientjournal. 
  • Om man inte påbörjar kursen inom kurstiden och inte heller meddelar Adhd-center om detta kommer det att räknas som ett uteblivet besök. Uteblivna besök registreras också i patientjournal. 

Avboka via:

Genom att trycka på knappen nedan kommer du till anmälan för alla digitala fördjupningar i vårt anmälningssystem PingPong.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Webbkurs