Fördjupning: Adhd och autism i kombination – en träff för föräldrar

  • 2024-08-16

  • 13 - 16

  • Aulan, Rosenlund

Det är vanligt att barn och ungdomar med autism även har adhd/add. Vi fördjupar oss i diagnoserna och du får möjlighet att byta erfarenheter med andra föräldrar till barn och tonåringar med dubbeldiagnos.

Det är vanligt att barn och ungdomar med autism även har adhd/add. Har du gått en grundkurs om autism på Kurs- och kunskapscenter, eller Adhd-centers grundkurs, kan du ta del av detta tillfälle för att komplettera med kunskap om adhd/add respektive autism. Vi tar upp vad som utgör svårigheterna med respektive diagnos och hur det påverkar individen.

Kursen består av en träff på tre timmar och hålls i Aulan, Rosenlund. Kursarrangörer är Adhd-center tillsammans med Habiliteringens Kurs- och kunskapscenter.

Praktisk information om kursen

Villkor för att delta vid kurstillfället

  • Du som deltar har gått en grundkurs om autism eller adhd för föräldrar
  • Barnet eller ungdomen har en fastställd autism och adhd/add-diagnos

Anmälan och avbokning

Du som vårdnadshavare till någon som är inskriven på Adhd-center anmäler dig genom vårt kursbokningssystem PingPong. Du kan anmäla dig själv, andra föräldrar och bonusföräldrar.

Om du har anmält dig eller någon annan som inte kan närvara vid föreläsningstillfället, kom ihåg att lämna återbud till Adhd-center via telefonnummer 08-123 355 30.

Lämna gärna återbud så snart som möjligt, helst minst 24 timmar innan.

Via anmälningsknappen nedan kommer du till kursen i det digitala kursbokningssystemet PingPong.

Habilitering, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Adhd-center